Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) - Ålesund

Gruppeopplæring, 1 dag pr uke i 18 måneder, DPS poliklinikk Ålesund

Mentaliserings psykoterapigruppe og individuell tilnærming

Mål:

  • Redusere symptomer og plager
  • Auke generelt funksjonsnivå
  • Betre sjølvkjensle
  • Betre forholdet til andre mennesker
  • Betre kontroll og kontakt med kjensler
  • Betre sjølvinnsikt


Målgruppe:

Personar med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, der anna behandling ikkje har ført til godt nok resultat.
Personar som har store problemer med sjølvkjensla og sjølvkjensleregulering, og i forholdet til andre mennesker ("personlighetsforstyrrelse"), men som ikkje fyller kriteriet for emosjonelt ustabil PF, kan og vurderast for deltaking i gruppa. .
Aldersgruppa 20 – 30 år vil prioriterast

Metode:

Behandlinga består av mentaliseringsgruppe - kombinert med individuelle samtaler.
Sjå evt mentalisering.no.

Innhald:

Hovudbehandling
- mentaliserings psykoterapigruppe og individuell tilnærming
Alle vil få sin behandlingskontakt. Individuelle samtaler er obligatorisk, men hyppigheita av slike samtaler vert vurdert med kvar enkelt.

Rammer og struktur:

Varighet
Gruppe 1 dag pr uke i 18 måneder (Tirsdag)

Antall deltakere
8 pasientar

Medikament og rus

Vanlige medikament kan være ein del av behandlingen, men misbruk av vanedannande medikament, samt narkotiske stoff og alkohol, kan føre til utskriving

Informasjon i pdf-format

Før oppstart i behandlingsgruppen for mentaliseringsbasert terapi (MBT-G) får kvar pasient individuelle samtalar og utgreiing. Pasient og terapeut vurderer saman om dette er rette behandlinga for pasienten no.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå lege eller psykolog for å delta i dagbehandlingsnettverket.

Når og kor

Tid
1 dag pr uke i 18 måneder
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
Du møter på Vaksenpsykiatrisk  poliklinikk..
Det er i bygget som ligg nordaust for sjukehusblokkene.
 
Arrangør
DPS poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Gruppebehandlingsteamet
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Ålesund
 

Eigendel:

Du betaler ein eigendel/ frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.

Sjukemelding:

Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen di

Fann du det du leita etter?