MS - Ålesund

Informasjons tilbud til deg som har fått Multippel sklerose – (MS).

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning til tilbudet skjer gjennom Nevrologisk poliklinikk og MS- Sykepleier Ålesund sykehus.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk poliklinikk ved Ålesund sykehus, starter med nytt tilbud til personer som nettopp har fått diagnosen MS
• Tilbudet går over to ukedager
• Tilbudet er gruppebasert med inntil ti personer.
Henvisning til tilbudet skjer gjennom Nevrologisk poliklinikk og MS- Sykepleier Ålesund sykehus.

Mål med tilbudet:

Gi personer med MS et tilbud om informasjon og veiledning, slik at de er i bedre stand til å mestre hverdagen, samt å leve med en kronisk sykdom.

Målgruppe:

De som nylig har fått diagnosen MS og treng informasjon om sykdommen.

Tema som blir tatt opp er:

• Informasjon om sykdommen MS og hvilken behandling som finnes.
• Fysisk aktivitet og MS.
• Fatique, energiøkonomisering.
• Arbeid – sykemelding – attføring.
• Brukererfaring.

Forelesere er:

Nevrolog, MS sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, brukerrepresentant, sosionom og urosykepleier.

Praktisk informasjon

Kurset har en egenandel på ca. kr 450,- for begge dager, inkludert lunsj, kaffe, frukt og kursmateriell. For de som har frikort betaler en kun kr. 100 for lunsj begge dager.

Vi ordner med sykemelding for deg kursdagene, ved behov.

Fann du det du leita etter?