HELSENORGE

Opningsdag for klinisk forskingspost og Biobank1

Konferanse, 27.10.2017

Velkomen til opning av forskingsposten i Helse Møre og Romsdal.

Meld deg på her

Stad
i Storhornet (tidl. styrerommet, adm.bygg Ålesund):
09:45 – 12:00 PhD-kandidaten og kliniske studiar

Program:
09:45 – 09:55 Velkomen 
Berit Kvalsvik Teige, forskingsjef, PhD

09:55 - 10:15:  Varig sjukdomsfri utan immunhemmande 
medikament - eit langtidsmål ved ulcerøs kolitt 
Ingrid Prytz Berset, overlege, PhD-kandidat

10:15 - 10:35:  Kognitive og emosjonelle vanskar ved små hjerneinfarkt
Åse Hagen Morsund, avd.overlege, PhD-kandidat

10:35 - 10:55:  Seteforløysing- ein risikofaktor for cerebral parese? 
Solveig Bjellmo, overlege, PhD-kandidat

10:55 - 11:15: Tarmens hemmelegheiter – fedmekirurgiens nyttige biverknader
Jorunn Sandvik, overlege, PhD-kandidat

11:15 – 11:35: Svangerskap og revmatisk sjukdom. Resultat frå eit norsk register
Carina Skorpen, overlege, PhD-kandidat

11:35 - 11:55:  Comparing risk management in different,  medical crew composition models in Helicopter Emergency Medical Service
Kristen Rasmussen seksjonsoverlege, PhD- kandidat      

11:55 - 12:00  Oppsummering 
Dag Arne Lihaug Hoff, overlege, PhD  fagansvarleg Klinisk forskingspost og Biobank1

Meld deg på her

Ope hus i forskingsposten frå 09:00-11:30
Kvar finn du oss?
Eininga ligg i underetasjen - U- i høgblokka på Ålesund sjukehus. Inngang fra nord (poliklinikk inngang) eller sør (hovudvestibyle), følg den turkise stripa på vegg merka Klinisk forskingspost og du kjem fram til oss.

 

Når og kor

Dato
27.10.2017 
Klokkeslett
09:00-12:00
Stad
Ålesund sjukehus
Ope hus i Klinisk Forskingspost  og presentasjon av forskingsprosjekt i styrerom
 
Arrangør
Arranger av Forskingspost og seksjon for forsking og innovasjon  
Fann du det du leita etter?