Parkinson - Ålesund

Sykdommens hverdagsliv
Parkinsonkurs for pasienter og pårørende

Målgruppe

Ny-diagnostiserte (innen 5år) personer med Parkinson og deres pårørende.

Tema

  • Utredning, behandling, medisinering og oppfølging
  • Fysisk aktivitet og rehabilitering
  • Hjelpemidler i hverdagen og hverdagsmestring
  • Ernæring, symptomer – tips og råd
  • Ta vare på stemmen og svelgfunksjonen!
  • Tanker rundt det å ha en kronisk sykdom
  • Hverdagen og muligheter

Egenandel

Kr.351,- (påføres egenandelskortet). Ingen egenandel for den som har frikort eller for pårørende. Faktura sendes i etterkant av kurset.

Det er bindende påmelding.
Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med kr 702,-.

Reise/overnatting:

Reise/overnatting dekkes i utgangspunktet ikke av avdeling. Se www.helsenorge.no/pasientreiser  eller https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter/kost-og-overnatting  for mer informasjon.

Diverse

Parkering må den enkelte ordne med selv.

Tenk gjerne over spørsmål du ønsker å belyse, før du kommer på kurset.

Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til, for eksempel kost, hørsel etc.

Fann du det du leita etter?