Parkinson - Ålesund

For personar med parkinson og deira pårørande - digitalt overført kurs frå Molde ved Ålesund sjukehus

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. Tilvising skal sendast elektronisk til Nevrologisk inntakskontor, Ålesund sjukehus.

For deltaking ved digitalt overført kurs til Ålesund sjukehus frå Molde sjukehus 23. mai eller 25. mai 2023 skal tilvising sendast til Nevrologisk inntakskontor, Molde sjukehus. Oppgi at kurset er Parkinson kurs 1 (lette symptom/nydiagnostisert)  eller Parkinson kurs 2 (uttalte symptom) Kvifor delta 

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om Parkinson sjukdom. Vi ønsker å skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med Parkinson.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.


Innhald

Program for kursdagen (med atterhald om endringar):

  • Velkommen
  • Orientering fra Møre og Romsdal parkinsonforening
  • Info om Parkinson/HDQ
  • Brukerinnlegg
  • Medisinering
  • Rettigheter ved Parkinson /sosionom
  • Fysisk aktivitet/Fysioterapi ved Parkinson / Fysioterapeut
  • Ernæring/kosthold
  • Avslutning/ evaluering


Praktiske opplysningar

Våren 2023 føregår Parkinsonkurs ved Ålesund sjukehus gjennom digital overføring av kurs frå Molde sjukehus. Tilvising skal difor til Molde, sjå meir informasjon under Tilvising. Oppmøte i Ålesund: Åsebøen 1, 8. etg (heis).

Det fins to ulike kurstilbod frå Molde:

23. mai 2023: Parkinsonkurs nr. 1 for personar med lite symptom/lev eit aktivt liv
25. mai 2023: Parkinsonkurs nr. 2 for personar som har meir uttalte symptom

Det er bindande påmelding.
Dersom ein ikkje møter uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr. Eventuell bevertning vert fakturert i etterkant.

Parkering må den enkelte ordne med sjølv.

Vi ber deg gi beskjed i god tid dersom det er spesielle behov vi skal ta omsyn til, for eksempel kost, hørsel etc.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Norges Parkinsonforbund

Fann du det du leita etter?