PEGASUS -eit kurs for vaksne med ADHD og deira nærståande - Ålesund

Gruppeopplæring, Ettermiddag/kveld ein gong i veka, og kvar samling er 2,5 time., DPS poliklinikk Ålesund

Kurset er for personar med ADHD og deira nærståande.
Ein kan også delta på kurset utan å ta med nokon.
  • Har du fått diagnosa ADHD eller ADD?
  • Vil du lære deg meir om ADHD og treffe andre i same situation?
  • Har du ein nærstående som vil og kan gå eit kurs i lag med deg?

Innhald:

På dette kurset lærer du meir om ADHD, og kva du kan gjere for å betre handtere dei utfordringar som ADHD kan medføre i kvardagen. Det vil også være tid til diskusjon og utveksling av erfaringar mellom deltakarane.

Kursprogram:

1. ADHD hos voksne – ein introduksjon

2. Medikamentell- og psykologisk
behandling av ADHD

3. Livsstilsfaktorar og ADHD

4. Strategiar og kognitiv støtte i kvarrdagen

5. Leve med ADHD

6. ADHD og relasjonar

7. ADHD i arbeidslivet

8. Støtte og tilbud frå samfunnet

Rammer og struktur:

Kurset består av åtte kurssamlingar. Kurset haldast på ettermiddag/kveld ein gong i veka, og kvar samling er 2,5 time. Det vil vere lett servering og kaffi.

Informasjon i pdf-format


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Frå fastlege eller behandlar i spesialisthelsetenesta.

Om du ønskjer delta å på pegasuskurs, kan du be din faste behandlar tilvise deg.

Du vil då bli kalla inn til ein informasjonssamtale hjå gruppeterapeutane, og saman finn vi ut om dette er rette tilbodet for deg no.

Når og kor

Tid
Ettermiddag/kveld ein gong i veka, og kvar samling er 2,5 time.
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
Du møter på Vaksenpsykiatrisk  poliklinikk..
Det er i bygget som ligg nordaust for sjukehusblokkene.
 
Arrangør
DPS poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Gruppebehandlingsteamet
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Ålesund
 

Eigendel

Du betaler ein eigendel/ frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.

Sjukemelding

Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Fann du det du leita etter?