Helsenorge

Presentasjonsteknikk

Kurs, Sjå annonsering, Læring og meistringssenteret

Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

Har du ikkje undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggare på ei slik rolle.

Kommunikasjon mellom menneske

Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon og det vil ikkje bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel.

Det vil mellom anna bli brukt videofilming som ein del av øvelsane. Deltakerane vil bli bedt om å ha med seg utkast til korte presentasjonar. De som melder seg på får tilsendt desse oppgåvene i forkant av kurset. 

LMS arrangerar kurs nokre gongar i året. Klinikkar og avdelingar kan ta kontakt med LMS for å avtale interne kurs. LMS held og kurs i samarbeid med ein eller fleire kommunar.

Opplæring av pasientar og pårørande

Opplæring av pasientar og pårørande er ein av helseforetaket sine hovudoppgåver. Læring- og meistringssenteret (LMS) har ein rolle i dette arbeidet som ein støtte til avdelingene og som ein pådriver for "best mogleg opplæring til flest mogleg".

Når og kor

Tid
Sjå annonsering
Klokkeslett
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Seksjonsleiar Toril Kvisvik

toril.kvisvik@helse-mr.no

Telefon: 71 12 09 99/957 81 432
 

Det er ikke krav om særlige forkunnskaper for å delta i kurset, sjøl om det kan være en fordel å ha vært med på kurs i helsepedagogikk tidligere. Alle faggrupper er velkomne til å delta.

Kurset varer 1 dag (7 timer)

Fann du det du leita etter?