Prostatakreft - Ålesund

Kurs, 4-5 ganger i året, Stråleterapien

Førebuing til strålebehandling av prostata.

Målet er betre forberedelse og informasjon om hormon og strålebehandlingen, om strålebehandling generelt og spesielt mot prostata, diagnose, strålebiologi, virkning, bivirkninger, ernæring, fysisk aktivitet mm og informasjon fra PROFO.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du vert automatisk tilvist til kurset når du tilvisast til strålebehandling for din prostatakreft.
Alle kan ha med ein pårørande. Vedkomande kan delta utan tilvising, men ein må melde frå om deltaking på telefon.

Når og kor

Tid
4-5 ganger i året
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
  
Arrangør
Strålebehandling, Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Per Erik Tødenes, seksjonsleiar stråleterapiseksjonen, 70 10 69 39
 

Tilvising

Du vert automatisk tilvist til kurset når du tilvisast til strålebehandling for din prostatakreft.
Alle kan ha med ein pårørande. Vedkomande kan delta utan tilvising, men ein må melde frå om deltaking på telefon.

Kostnadar

Eigenandel: kr 345,- påførast eigenandelskort. Har du frikort er det gratis. Pårørande betalar ikkje eigenandel.

Reise

Betalingsparkering på tilviste plassar ved sjukehuset.
Du får dekt reise etter Pasientreiser ANS sine takstar. Treng du anna transport, ta kontakt med fastlegen din.

Varm lunsj:

kr 100,-
Det er fint om du gjer beskjed viss det er noko vi skal ta omsyn til (allergiar, hørsel, språk etc.).

Gje beskjed om du ikkje kan møte!

Forfall utan varsling vert belasta med ein dobbel eigenandel.

Fann du det du leita etter?