HELSENORGE

Prostatakreft - Kristiansund

Gruppeopplæring, 18.10.2017-19.10.2017, Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, Kristiansund

Kurs for dei som har eller har hatt prostatakreft, med pårørande.

Dette er eit samarbeid mellom kirurgisk poliklinikk, PROFO og Lærings- og meistringssenteret.

Andre innlegg ved overlege i urologi, uroterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, kreftsykepleier og farmasøyt.

Fysioterapeuten bidrar med aktivitet og brukerrepresentant fortaler om sin kvardag.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til kirurgisk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund.

Når og kor

Dato
18.10.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansund
i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret 
Kontaktinformasjon
Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 19 94, eventuelt på SMS til 970 20 935.
 

Påmeldingsfrist:

6. oktober 2017

Påmelding til:

Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 19 94

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 120 pr person pr dag.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?