Psykiske vanskar/rus - Volda - pårørande

Pårørandegruppe til vaksne med psykiske vanskar/rusavhengig. 6 samlingar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Må ha tilvising frå fastlegen.

Å leve nær nokon som slit med psykiske vanskar og /eller rusavhengigheit påverkar ofte kvardagen. Det er mange måtar å meistre og å leve livet på, og det kan vere godt å snakke med andre som er i liknande situasjon som ein sjølve.


Tidspunkt

6 samlingar, 2x45minutt.

Maksimalt 8 gruppedeltakarar.


Fann du det du leita etter?