HELSENORGE

Regional videokonferanse om forsking og læring og mestring

Webinar, 18.04.2018, Læring og meistringssenteret

Velkommen til regional videokonferanse om læring og mestring! Dette er med bidrag fra NTNU v/ prof. Aslak Steinsbekk. Videokonferansen er åpen for kommunene, brukerorganisasjoner mfl.

Tilkobling

Skype for business og videokonferanse: hmr.ropp@uc.nhn.no (Skype for business: skriv eller lim denne adressen inn i søkefeltet, det fungerer ikke å bare klikke på adressen)
Videokonferansenummer i helsenett: 997142

Vi råder deltakerne til å sitte flere sammen der det er mulig for å kunne diskutere underveis.

Husk å SLÅ AV mikrofoner! Det blir trolig mange som deltar og for å unngå støy kan bare «avsenderstudio» i Trondheim bruke mikrofon. Tilbakemeldinger, spørsmål med mer sender vi inn på epost, det vil bli oppgitt hvilken adresse som brukes på konferansen.

Program

1000-1005: Oppstart, orientering om program og gjennomføring

1005-1030: Torunn Hatlen Nøst. Forventninger til og kort- og langtidseffekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral. Presentasjon av PhD avhandling.

1030-1040: Diskusjon og spørsmål. Først diskuteres presentasjonen lokalt / i grupper og så kan det sendes inn spørsmål som kommenteres.

1040-1055: Aslak Steinsbekk. Hva viser kvalitative studier om erfaringer med gjennomføring av gruppebasert opplæring?

1055-1120: Aslak Steinsbekk. Opplæring av helsepersonell i å støtte pasienter i egenmestring – hvordan virker trening og hva fremmer og hindrer opplæringen? Lokale Diskusjoner lokalt / i grupper av et utvalg av mekanismer identifisert i forskningslitteraturen: Stemmer de overens med vår erfaring, hvorfor og hvorfor ikke?

1120-1130: Spørsmål og avslutning. sendes inn spørsmål som kommenteres

Presentasjonene bygger på
1.      Torunn Hatlen Nøst, Aslak Steinsbekk, Liv Riseth, Ola Bratås, Kjersti Grønning. Expectations towards participation in easily accessible pain management interventions: a qualitative study. BMC Health Services Research (2017) 17: 712. DOI: 10.1186/s12913-017-2668-3 og foreløpige ikke publiserte resultat

2.      Davies F, Wood F, Bullock A, Wallace C, Edwards A. Shifting mindsets: a realist synthesis of evidence from self-management support training. ed Educ. 2018 Mar;52(3):274-287. doi: 10.1111/medu.13492. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29314172

3.      Hughes S, Lewis S, Willis K, Rogers A, Wyke S, Smith L. The experience of facilitators and participants of long term condition self-management group programmes: A qualitative synthesis.. Patient Educ Couns. 2017 Dec;100(12):2244-2254. doi: 10.1016/j.pec.2017.06.035. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711415

 


Når og kor

Dato
18.04.2018 
Klokkeslett
10:00-11:30
Stad
Videokonfernse/skype
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge 
Kontaktinformasjon
Stein Conradsen:
70 16 87 27
Stein.Conradsen@helse-mr.no 


 
Meir informasjon
Stein.Conradsen@helse-mr.no  
Fann du det du leita etter?