HELSENORGE

Revmatologi - foreldere/føresette - Ålesund

Temakveld, 31.10.2017, Avdeling for barnemedisin og habilitering, Poliklinikk barn og ungdom Ålesund

Temadag for foreldre/føresette og barn frå ca. 13 år

Temadagen tar opp:

Medisinering, - auke kompetanse og ferdigheter, samt auke forståinga for og synleggjere viktigheta av optimal behandling/medisinering av barn med leddgikt. Og litt til…

  • Barnelege: Fysiologi, behandling, vaksinasjon og oppfølging
  • Farmasøyt: medisinering og virkning/bivirkning
  • Øyelege: uveitt, symptom mm
  • Barnesjukepleiar: injeksjonsteknikk , «overgang frå barn til voksen» og behandlingsreiser for ungdom
  • Sosionom: Rettigheter og psykososiale forhold (Motivasjon, mestring og utfordringer i kvardagen)
  • BURG / Brukerrepresentant

Når og kor

Dato
31.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Ålesund sjukehus
Lærings- og mestringssenteret. Åsebøen 11 (blokk 11), 8.etg.
 
Arrangør
Avdeling for barnemedisin og habilitering, Poliklinikk barn og ungdom Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Barne-og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sykehus (tlf: 70 16 75 50), eller i skranken
 

Kurset er gratis. Ta med nistemat.

Opplæringspenger:

Foreldre som må ta fri frå arbeid for å delta, har rett til opplæringspenger(tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt i løpet av dagen.

Påmelding:

Vil du melde deg på kurset, - gi beskjed til:
Barne-og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sykehus (tlf: 70 16 75 50), eller i skranken.

Innkalling i posten:

2-3 veker før kurset holdes vil det komme ei innkalling i posten. Denne skal det gies tilbakemelding på (antal og kven som deltek, evnt melde avbud hvis det likevel ikkje skulle passe).

PARKERING:

på betalingsplassar ved sjukehuset. Det går bussar innom busslomma ved sjukehuset. IKKJE parker utanfor blokkene eller butikken.

Invitasjon temadag Revmatologi

Fann du det du leita etter?