HELSENORGE

Rus webinar - pårørende - HMR

For pårørande til rusavhengige

Kvifor delta på kurs

Vi ønsker å bidra med påfyll og informasjon som gjer ein forskjell i kvardagen.

Innhald

  • Informasjon om institusjonane

  • Pårørandehistoriar

  • Rus i eit familieperspektiv

  • Kva kan pårørande gjere?

  • Pårørandetilbod og nettressursar

Fokuset vil i hovudsak vere på dykk som pårørande; korleis bruk av rus kan påverke familien og en sjølv, samt kva ein kan gjere for å ta vare på seg sjølv i en ofte krevjande og belastande livssituasjon. 

Praktiske opplysingar

Om du ønsker å delta treng vi mailadressen din. Innkalling til pårørandewebinaret vert sendt på mail, med lenke til det digitale kursrommet i join. Kurset varer ca. 3 timar. 

Personvern: Overføringa av data skjer gjennom trygg linje via Norsk Helsenett som kan brukast til pårørendeopplæring uten sensitivt innhold.

Pårørandewebinaret er gratis.

Rettar og eigenandel

Er du pårørande til ein vaksen pasient kan du søkje arbeidsgivar om velferdspermisjon for å delta på webinaret. Deltakarbekrefting blir sendt til dei som treng det.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du herNyttige nettsider

Pårørendesenteret

Fann du det du leita etter?