HELSENORGE

Samhandlingskonferansen Møre og Romsdal 2016

Fagseminar, 01.11.2016, Samhandlingsavdelinga

Målgruppe er fagsjefar, administrative leiarar og fagfolk i kliniske posisjonar i helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal.

Samhandlingskonferansen har som formål å å løfte fram konkrete faglege tema knytt til pasientforløp, samhandling og oppgåvedeling innafor dei prioriterte fagområda rus og psykiatri, den multisjuke pasient og arbeidet med palliativ plan.

Samarbeidspartar
Program for samhandlingskonferansen 2016 er utarbeidd med deltaking frå kommunane i Møre og Romsdal, brukarutvalet og Helse Møre og Romsdal HF.

Praktisk informasjon
Samhandlingskonferansen vert arrrangert ved Scandic Seilet Hotell i Molde og er gratis for deltakarane.

Samhandlingskonferansen er godkjend med 6 valfrie kurspoeng til vidare- og etterutdanning for allmenmedisin.
 

Når og kor

Dato
01.11.2016 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Scandic Seilet Hotell, Gideonvegen 2, 6412 Molde
 
Arrangør
Samhandlingsavdelinga
i samarbeid med kommunane i Møre og Romsdal  
Kontaktinformasjon
Lena Bjørge Waage, rådgivar samhandlingsavdelinga ved Helse Møre og Romsdal HF
E-post: Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no 
 
Meir informasjon
Meir om samhandlingsarbeidet i Møre og Romsdal  

Program

 

09:00-09:30 - Registrering

09:30 - 09:45 - Introduksjon om samhandlingsutfordringane i Møre og Romsdal HF v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm i Helse Møre og Romsdal HF  og kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune

09:45 - 10:00 - "Ingen beslutningar om meg - utan meg" (pdf)
v/ brukerrepresentantar Inger Nossen og Ingrid Løseth

10:00 - 10:15 - Er samhandlinga i helsevesenet i Møre og Romsdal betre etter at samhandlingsreformen har blitt satt ut i livet? Er vi på rett veg? (pdf)
v/ kommuneoverlege i Volda og Ørsta kommune Arne Gotteberg

10:15 - 10:30 - Pause

10:30 - 11:10 - Strategi 2030 - Behovet for samhandling i møte med nye utfordringar (pdf) v/ samhandlingsdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF

11:10 - 11:30 - Kort omtale av dei prioriterte fagområda for å betre samhandlinga i 2016-2018; Palliasjon, den eldre multisjuke pasient og fagområdet rus- og psykisk helse (pdf). Innlegg frå kreftkoordinator Tanja Alme i Sula kommune, avdelingssjef Mona Ryste ved medisinsk avdeling Volda sjukehus og praksiskonsulent og fastlege Stian Endresen

11:30 - 12:30 - Lunsj

12:30 - 14:10 Parallelle sesjonar

Sesjon A) Rus, psykiatri og habilitering

Presentasjon av samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og psykiske helseplager v/ fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen m.fl.
Eksemplar frå praksis
Spørsmål til diskusjon.

Presentasjonar frå sesjon A:

Sesjon B) Palliativ plan

Presentasjon av arbeidet med palliativ plan v/ spesialist i allmenmedisin og lege ved palliativt team ved Ålesund sjukehus Jorun Fjellheim og kreftkoordinator Tanja Alme.
Eksemplar frå praksis
Spørsmål til diskusjon.

Presentasjonar frå sesjon B:

Sesjon C) Pasientforløp for den eldre mulitsjuke

Presentasjon av case: Ola og Olaug, to eldre med samansette lidingar. Presentasjon av arbeidet med og plan for implementering av "Framtidsretta pasientforløp for den eldre mulitsjuke pasient" v/ fastlege og praksiskonsulent Thilde Camilla Svela m. fl.
Eksemplar frå praksis
Spørsmål til diskusjon.

Presentasjonar frå sesjon C:

14:10 - 14:20 - Pause

14:20 - 15:20 - Plenumdiskusjon ved førelesarar i panelet. Korleis skal ein lukkast med å skape pasienten sitt helsevesen i Møre og Romsdal for pasientar innan rus og pyskisk helse, dei multisjuke og dei palliative pasientane? Presentasjon av eksemplar, kor og korleis ein har lukkast v/ Stian Endresen, fastlege i Sula kommune, Tanja Alme, Mona Ryste, Daniel Haga og Arne Gotteberg

15:20 - 15:30 - Oppsummering og avslutning v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrhom

Program i utskriftsvenleg versjon

Praktisk informasjon
Samhandlingskonferansen vert arrrangert ved Scandic Seilet Hotell i Molde og er gratis for deltakarane.

Meld deg på samhandlingskonferansen

Program i utskriftsvenleg format

 

 

Fann du det du leita etter?