Helsenorge

Sett seksualitet på dagsorden

Kurs, bestillingskurs, Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Hvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.

Retten til privatliv og muligheten for et seksualliv er en viktig rettighet for alle. Vi har etter hvert fått  mye kunnskap om utfordringene mange mennesker med kognitiv svikt har i forhold til forvaltning av sin seksualitet. Det har kommet godt veiledningsmateriell som er tilrettelagt for utviklingshemmede, og det er gode veiledningshefter og bøker om temaet for fagpersoner. 

På tross av dette opplever mange i de kommunale tjenestene at det er mange problemstillinger som er vanskelig å forholde seg til. Hva forventes at jeg som ansatt skal gjøre? Hvem har kompetanse til å veilede? Hvordan GJØR vi det i praksis?

Målet med dagen er å gjøre deltagerne tryggere på rammene vi har som tjenesteytere når vi møter andre menneskers seksualitet og inspirere til å sette temaet på dagsorden der de jobber

Når og kor

Tid
bestillingskurs
Klokkeslett
 
Arrangør
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal
 
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål? 
Kontaktperson for Voksenhabiliteringen:
Laila A. Nøsen 71 12 31 16/93 46 46 16
laila.andersen.nosen@helse-mr.no 
 

Program for dagen kan tilpasses etter ønske men kan se slik ut:

0900- 0915  Velkommen 
   
0915 – 1000 Hva er ”seksualitet” - en kort sexologisk tilnærming av begrepet.

Pause

1015 – 1100 Seksualitet på egne premisser - hvilke utfordringer har mennesker med utviklingshemming i å få kunnskap om og å forvalte sin seksualitet?

Pause

1115 - 1200   Hva er et ”seksualvennlig miljø”? - hvem gjør hva, når og hvordan? Hva forventes av deg som ansatt at du skal forholde deg til?

Lunsj 

1300 -1345  Seksualpolitikk - hvordan lage gode rutiner og system på hvordan vi jobber med seksualitet på arbeidsplassen

Pause

1400 - 1445 Hva finns og hva kan Voksenhabiliteringen bidra med? - hva finnes av veiledningsmateriell og litteratur. Hvilken kompetanse fins i habiliteringstjenesten. Kort presentasjon til inspirasjon
  
1445 – 1500 Oppsummering og evaluering av dagen.


Forespørsel sendes til

Voksenhab@helse-mr.no

Enhet for voksenhabilitering, Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus, 6407 Molde

Fax: 71 12 31 01

Kursavgift

kr. 3000,-

Fann du det du leita etter?