Sorgstøttegruppe - Ålesund/Molde

Gruppeopplæring, Oppstart er avhengig av påmelding, Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Tilbod til foreldre som har mista barn i mors liv eller i forbindelse med fødsel

Som ein del av oppfølginga av deg som har mista eit barn etter 22. svangerskaps-veke har Kvinneklinikken tilbod om gruppesamlingar. Som deltakar i sorgstøtte-gruppe vil du møte andre foreldre i same situasjon.

Sorgstøttegruppe.jpg

For foreldre som har mista barn i mors liv eller i forbindelse med fødsel

Sorgstøttegruppe

 • er ein arena der ein kan sette ord på korleis ein har det i lag med andre i same situasjon
 • kan ha ei berande og lindrande kraft
 • er ein stad der kvar og ein kan finne sin måte å meistre situasjonen på
 • er ikkje eit behandlingstilbod, men eit sorgstøttetilbod

Det aller viktigate med samlingane i sorgstøttegruppa er tid og rom for å sette ord på det kvar og ein har behov for.

Døme på tema for samlingane

 • Tid til å bli kjent i gruppa
 • Liv, død og minner
 • Begravelse og ritualer
 • Sorga sin verknad på kjensler, kropp, atferd og relasjonar
 • Forholdet til familien, vener og kollegaer
 • Korleis takle stress og uro i kroppen
 • Korleis ta vare på seg sjølv og parforholdet
 • Kva med eit nytt svangerskap
 • Framtida

Brosjyre i pdf-format

Når og kor

Tid
Oppstart er avhengig av påmelding
Klokkeslett
 
Stad
Samlingane blir planlagt til Ålesund eller Molde - avhengig av påmelding
 
Arrangør
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar
 
Kontaktinformasjon
For meir informasjon og påmelding:
Kontakt føde-barselavdelinga ved Ålesund sjukehus:
tlf: 70 10 59 37 / 70 10 59 40
e-post: Elin.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no 
 

Gruppeleiar: Jordmor med kompetanse og erfaring innan veiledning og sorgarbeid

Fann du det du leita etter?