Starthjelp for foreldre til barn med sammensatte vansker

Kurs, 09.09.2016-21.10.2016, Habilitering barn og ungdom Ålesund, Avdeling for habilitering av barn og unge

Målgruppa er foreldre til barn med samansatte vanskar i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet no og framover.

Fire dagssamlingar med tema:

- Systemet rundt oss
- Familie og nettverk
- Håp og meistring
- Utfordringar i foreldrerolla

Meir info i vedlagt invitasjon.

Når og kor

Dato
09.09.2016-21.10.2016 
Klokkeslett
Stad
Ålesund sjukehus
Åsebøen 11.
 
Arrangør
Habilitering barn og ungdom Ålesund
 
Meir informasjon
Invitasjon Starthjelp  
Fann du det du leita etter?