HELSENORGE

Starthjelp - Kristiansund

Gruppeopplæring, 21.10.2020-18.11.2020, Habilitering barn og ungdom Kristiansund

- et lærings- og mestringstilbud til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom

Med dette kurset ønsker vi

• Å være veiviser i en ny hverdag
• Å legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i lignende situasjon

Målgruppe

Foreldre til barn med sammensatte vansker som er i alderen 0 – 6 år (førskolebarn), der barn og familie har behov for  tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Barnet har nylig fått diagnose eller er under utredning.

Detaljert program kommer.

Tema som tas opp:

  • Systemene rundt oss
  • Familie og nettverk 
  • Samspill med barnet
  • Håp og mestringTilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre som ønsker å delta som har barn som ikke er henvist til Seksjon for HABU fra før, kan kontakte fastlege for henvisning til kurs.

Når og kor

Dato
21.10.2020-18.11.2020 
Klokkeslett
09:00-15:30 4 dager
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Habilitering barn og ungdom Kristiansund
 
Medarrangør

Lærings- og mestringssenteret
Autismeforeningen
Kristiansund kommune
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Kontaktinformasjon
Tlf.:  71 21 75 70/408 89 024
Telefon: 71 12 09 95 / 930 91 816 (LMS)
 
Fann du det du leita etter?