HELSENORGE

Stoffskifte - Møre og Romsdal - Digitalt/hybrid

Kurs for deg med høgt eller lavt stoffskifte. Pårørande er også velkomne til å delta.

Kurset er fysisk i Molde, med oppmøte også i Kristiansund, Ålesund og Volda der det skjer digital overføring frå Molde.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. 

Tilvising skal sendast elektronisk til Medisinsk poliklinikk, Molde sjukehus.

Hugs å oppgi epostadressa di i tilvisinga, samt kvar du ønsker å delta (fysisk i Molde eller hjå stadane det skjer videooverføring til: Kristiansund, Volda eller Ålesund). 

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om stoffskiftesjukdom, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med høgt eller lavt stoffskifte.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Sjukdom og behandling ved endokrinolog
  • Kosthald ved ernæringsfysiolog
  • Å leve med hypo/hypertyreose ved brukarrepresentant
  • Informasjon frå stoffskifteforbundet
  • Legemiddel ved klinisk farmasøyt
  • Rettar og inkluderende arbeidslivved sosionom
  • Erfaringsutveksling

Praktiske opplysingar

Dette kurset er eit såkalla hybridkurs. Det vil seie at du kan møte fysisk på Molde sjukehus (Festsalen), eller velge å møte opp på ein av dei andre stadane i Møre og Romsdal*

Ålesund - Ålesund sjukehus
Volda - Lærings- og meistringssenteret, Kløvertunvegen 8
Kristiansund - Frisklivssentralen i Kristiansund

I Ålesund, Volda og Kristiansund vil ein då kunne vere ei gruppe som følger og deltek på kurset gjennom digital overføring. 

*Oppgi kvar du ønsker å delta i henvisinga.  

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Stoffskifteforbundet

Fann du det du leita etter?