HELSENORGE

Stoffskifte - Møre og Romsdal - Digitalt/hybrid

Kurs for deg med høgt eller lavt stoffskifte. Pårørande er også velkomne til å delta.

Kurset er fysisk i Molde, med digital overføring/oppmøte i Volda.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. 

Tilvising skal sendast elektronisk til Medisinsk poliklinikk, Molde sjukehus.

Hugs å oppgi epostadressa di i tilvisinga, samt kvar du ønsker å delta (fysisk i Molde eller der det skjer videooverføring til: Volda). 

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om stoffskiftesjukdom, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med høgt eller lavt stoffskifte.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Sjukdom og behandling ved endokrinolog
  • Å leve med hypo/hypertyreose ved brukarrepresentant
  • Informasjon frå stoffskifteforbundet
  • Legemiddel ved klinisk farmasøyt
  • Rettar og inkluderende arbeidsliv ved sosionom
  • Erfaringsutveksling

Praktiske opplysingar

Dette kurset er eit såkalla hybridkurs. Det vil seie at du kan møte fysisk på Molde sjukehus eller delta ved Volda sjukehus (Kløvertun). 

Molde: Festsalen ved sjukehuset
Volda - Lærings- og meistringssenteret, Kløvertunvegen 8

Førelesarane deltek i Molde. I Volda vil ein kunne vere ei gruppe som følger og deltek på kurset gjennom digital overføring, samt delta på erfaringsutveksling lokalt. Grunna få påmelde vert kurset ikkje å følge via Ålesund eller Friskliv og meistring i Kristiansund, men påmelde deltakarar får tilbod om å delta frå Molde eller Volda. 

Ta med eigen matpakke, det er også moglegheit for kjøpe lunsj i kantine/kiosk. Det vert servert kaffi/te. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale kursavgift/eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Stoffskifteforbundet

Fann du det du leita etter?