Stoffskifte - HMR

Kurs for deg med høgt eller lavt stoffskifte.
Pårørande er også velkomne til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. 

Tilvising skal sendast elektronisk til Medisinsk poliklinikk, Molde sjukehus.

Hugs å oppgi din epostadresse i tilvisinga.


 

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om stoffskiftesjukdom, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med høgt eller lavt stoffskifte.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.


 

Innhald

  • Sjukdom og behandling
  • Kosthald
  • Brukarhistorie
  • Informasjon frå stoffskifteforbundet
  • Legemidlar
  • Rettar og inkluderende arbeidsliv


 

Praktiske opplysingar

Siden dette er eit digitalt kurs vil du før kursstart få tilsendt lenke på e-post til det digitale kursrommet (Join), i tillegg til oppskrift på korleis logge seg på.

Det vil under heile kurset vere tilgjengeleg support telefon dersom du trenge hjelp til pålogging eller noko teknisk hjelp.

Det er ein fordel å bruke pc med kamera eller nettbrett. Telefon er mogleg å bruke, men anbefalast ikkje sidan skjermen og presentasjonar blir liten.


 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 

Nyttige nettsider

Stoffskifteforbundet


 

Fann du det du leita etter?