HELSENORGE

Temakveld om pengespillavhengighet

Temakveld, 08.11.2017,

Ålesund behandlingsenter arrangerer temakveld om pengespillavhengigheit onsdag 8.november.

Bakgrunnen er at Ålesund behandlingssenter tek imot eit aukande tal henvisninger av folk som har problem med pengespill.

Store konsekvensar

Ålesund behandlingssenter har i dag 13 pasientar som får behandling for patologisk spillelidenskap. Kjenneteikn ved spillegalskap er hyppige og gjentekne spilleepisodar som dominerer pasientens liv og som fører til store negative konsekvensar for pasienten og de pårørande. Det vanlegaste blant våre pasientar er Kasinospill hos utanlandske spilleselskap på internett kor tilgjengelegheita er døgnet rundt og heile uka.

Stort problem

Marknadsføring av pengespill er blitt meir og meir aggressiv. For dei som vert avhengige kan spillegalskap fort føre til økonomisk ruin. 22 000 nordmenn er i følgje Lotteritilsynet spilleavhengige i Norge. Det betyr at det er mange menneske med denne problematikken som ikkje søker behandling og det kan være vanskelig å få tak i informasjon om kor man kan søke behandling.

Temakveld

Ålesund behandlingssenter arrangerer difor ein temakveld der vi kan formidle kunnskap om pengespillavhengighet og behandling.  Temakvelden vil også være en møteplass der ein kan få møte andre interesserte, få råd og rettleiing.  Det gjelder både pengespillavhengige, pårørande, samarbeidspartnarar og andre .  

Program

  • Velkommen v/ Karine N. Aarsund
  • Pengespillavhengighet og behandlingstilbud v/ Carina Flatnes og Tore Sponland
  • Pause
  • Hvordan påvirker pengespillavhengighet familien? v/ Margit Kolvik
  • Pause
  • Oppsummering og refleksjon


Når og kor

Dato
08.11.2017 
Klokkeslett
18:00-20:30
Stad
Ålesund behandlingssenter
Kursavdelinga
 
Arrangør

 
Kontaktinformasjon
Kari Nossen Aarsund
e-post: Karine.Nossen.Aarsund@helse-mr.no  
Tlf: 70171338
 
Meir informasjon
Karine.Nossen.Aarsund@helse-mr.no  

Temakvelden er gratis.

Fann du det du leita etter?