HELSENORGE

Thyreoideakurs (stoffskifte) - Kristiansund

Kurs, 19.09.2017-20.09.2017, Medisinsk avdeling Molde

Eit kurs for deg med stoffskifteproblematikk, og dine pårørande.

Tema

  • Sjukdom og behandling
  • Medisinar
  • Kosthald
  • Fysisk aktivitet, avspenning
  • Meistring og erfaringar i kvardagen
  • Rettar

Kurset går over to dagar frå kl 09:00 - ca kl 15:40. Det er sett av tid til spørsmål og erfaringsutveksling.

Påmeldingsfrist:

8.september

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisning kan ordnes pr tlf til ditt fastlegekontor. Henvisningen sendes elektronisk til Medisinsk poliklinikk, Molde sjukehus

Når og kor

Dato
19.09.2017-20.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:45
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør

i samarbeid med Læring og meistringssenteret og STOFO 
Kontaktinformasjon
Bindande påmelding til læring og meistringssenteret på telefon 71 12 09 99/71 12 09 95.
 

Kursavgift


Kurset har ein eigendel på 345 kroner. Denne kan du føre på eigendelskortet. Ved forfall utan beskjed blir det fakturert dobbel eigendel. Faktura vert sendt i etterkant av kurset.

Gratis for pårørande og for den som har frikort.

Informasjon om refusjon av reiseutgifter blir gitt på kurset.

Lunsj

Prisen for lunsj, inkludert kaffi, te og frukt, er 260 kroner for begge dagane.

Meld frå ved påmelding om spesielle behov (kost, høyrsel) og viss du ikkje ønsker lunsj.

Faktura blir sendt i etterkant.

Velkommen!

Fann du det du leita etter?