HELSENORGE

IBD - Molde

Eit kurstilbod til deg med inflammatorisk tarmsjukdom
Ulcerøs Colitt eller Morbus Crohns. Pårørande er velkome til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta må du ha tilvising fra lege. Du blir automatisk påmeldt når tilvising sendes elektronisk til Medisinsk avdeling, Molde sjukehus. Pårørande treng ikkje tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om sjukdomen, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med IBD.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom Sykdomsforståelse,  medisinsk behandling og tilleggssykdommer
  • Kost og ernæringsveiledning
  • «Å leve med kronisk sykdom»
  • Rettigheter ved kronisk sjukdom   
  • Kirurgisk behandling

Praktiske opplysningar

Bevertning: kr 140,- per person. Faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning. 
Gi oss beskjed ved påmelding om du har allergiar etc.

OBS! Hugs å gi beskjed hvis du ikkje vil ha lunsj slik at du ikkje blir fakturert for denne.

Parkering må den enkelte ordne med selv

Ved spesielle behov i forhold til mat/ hørsel ol. vennligst gi beskjed ved påmelding

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Dersom du ikkje kan møte til påmeldt kurs må du gi beskjed om dette. Dersom du ikkje møter uten å ha meldt fråfall, vil du bli fakturert eit gebyr.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Mage-tarmforbundet

Fann du det du leita etter?