HELSENORGE

Videokonferanse forsking og læring og meistring

Fagseminar, 03.05.2017

Vi gjentar suksessen.
Velkomen til ein ny regionale videokonferansen om forsking og læring og meistring. Tema denne gongen er atferdsendring, ved bruk av motiverende intervju og endringshjulet (stages of change).

Professor Aslak Steinsbekk, saman med forskergruppe for pasientopplæring og brukermedvirkning ved NTNU, er faglig ansvarlig. Målet med videokonferansane er å presentere oppdatert forskning som er nyttig i utøving av praksis.

Aslak Steinsbekk sin presentasjon:

Steinsbekk Atferdsendring MI og Stages of change LMS videokonf 0201517.pdf

Her kommer også opptak av foredraget så snart som mulig.

MÅLGRUPPE:

Tilsette i kommune, fylkeskommune, brukerorganisasjonar, universitet/høgskoler, spesialisthelsetenesten og andre interesserte.

PROGRAM

10:00    Velkomen

10:05    Hovedtema: Atferdsendring, ved bruk av motiverande intervju og endringshjulet (stages of change) v/professor Aslak Steinsbekk. Drøfting ut frå eigne erfaringar ved alle deltakerstader + spørsmål til foredragshalder.


11:25    Avsluttende kommentarar

NB: Det er viktig at alle skrur av egen mikrofon under hele konferansen.

Spørsmål kan stilles på e-post under foredraget. Spørsmål sendes til: Siv.Hege.Forbord@stolav.no

Når og kor

Dato
03.05.2017 
Klokkeslett
10:00-11:30
Stad
Videokonferanse eller Lync/Skype professional
 
Arrangør
Regional ressursgruppe for opplæring av pasientar og pårørande i Midt-Noreg, forskergruppen for pasientopplæring og brukermedvirkning ved NTNU og Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande i Midt-Noreg  
Innlegg frå
Professor Aslak Steinsbekk 
Kontaktinformasjon
Spørsmål:
Ring Jan Ole Bolsø: 909 38 487 eller
e-post: jan.ole.bolso@helse-mr.no 
 

Korleis delta?

Alternativ1:

Møt opp på et videokonferanserom ved nærmeste sjukehus. Liste over rom som deltar finn du etterkvart på denne sida. Er ikkje ditt sjukehus på lista så ta kontakt med ditt LMS.

Alternativ 2:

Bruk eige videokonferanseutstyr og ring opp det virtuelle møterommet med dette nummeret: 997142 (om du er utanfor Helsenett må du bruke hmr.ropp@uc.nhn.no)

Alternativ 3:

Skype professional eller Lync: Det går fint å delta på denne måten og. Da må dykk bruke: hmr.ropp@uc.nhn.no

Det er mogleg å gå inn i god tid (alt i dag) og teste forbindelsen.

Deltakande videokonferansestudio:

St. Olavs Hospital:

Kunnskapssenteret, rom KA12

Kristiansund sjukehus

Peisestua på barnehabiliteringa
Sykehusgata 2, øverste etasje
Kontaktperson frå Læring og meistringssenteret:
Mariette Glas-Albers  tlf 92 68 42 98 / 71 12 17 10

Molde Sjukehus (p.g.a. sykdom. Ikke visning i Molde)

Høvding-bygget, 2. etasje i bygget opp mot Øvre vei, med inngang i hjørnet på nedsiden av bygget.
Kontaktperson frå Læring og meistringssenteret:
Kari Anne Nerland  71 12 07 89

Ålesund Sjukehus

Videokonferanserom på Kreftbygget
Kontaktperson frå Læring og meistringssenteret: 
Espen Ervik tlf 70106396

Volda sjukehus:

Kløvertun, videokonferanserom
Kontaktperson frå Læring og meistringssenteret: 
Jan Ole Bolsø tlf 90 93 84 87

Sykehuset Levanger:

Videomøte fra Direktørens møterom
Kontaktperson frå Avd for læring og mestring:
Anne Kathrin Hagen Røstad  tlf 74 09 89 85

Sykehuset Namsos:

Videomøte fra Møterom H4
Kontaktperson frå Avd for læring og mestring:
Inger Lise Brede tlf 74 21 53 62

Fann du det du leita etter?