ADHD/ADD - Molde

Gruppeopplæring , 22.05.2019-29.05.2019 , BUP poliklinikk Molde

Opplæring for foreldre/foresatte
til barn med ADHD/ADD – hyperkinetisk forstyrrelse.

NB Kurset er FULLT

Onsdag 22. 05 2019

 
Fra 08.30: Kaffe og registrering

09.00: Velkommen
            Informasjon og presentasjonsrunde.  v/ Birgit A. Glimsdal, BUP      
09.05: Hva er ADHD? Medikamentell behandling og oppfølging v/ Morten Hjelle, overlege v/ BUP
            pg  Astrid Urdshals, lege BUP. 
10.30: Pause m/frukt
10.45: Tilrettelegging i barnehage og skole v/ Astrid Flugstad, BUP
             Film.  Inkludert beinstrekk. 
11.45: Lunsj
12.30: «Kan du ikke bare høre etter?» v/ Elisabeth Hagstrøm, barnevernspedagog BUP         
13.15: Pause
13.30: Erfaringsutveksling
14:00: Oppsummering i plenum
Ca. 14.30 -15.00: Mestring v/Kari Anne Nerland, LMS. Avslutning. 


Onsdag 29.05 2019


Fra 08:45: Kaffe og registrering

09.00: «Å være foreldre», v/ Kjersti Tytingvåg Rogne, Familievernkontoret.
09.45: Pause m/frukt
10.00: Kosthold v/ klinisk ernæringsfysiolog Torunn Melnes
10.45: Pause
11.00: «Livet med ADHD» v/ Rigmor Dyrnes, ADHD- foreningen
11.45: Lunsj
12.30: Fysisk aktivitet og fritidstilbud v/ Birgit A. Glimsdal, spes. fysioterapeut, BUP
13.15: Pause
13.30: Film
13.45: Inndeling i grupper og erfaringsutveksling
14:15: Drøfting i plenum
Ca. 14.30-15.00: Evaluering og avslutning

PDF om kurset
                               

Når og kor

Dato
22.05.2019-29.05.2019 
Klokkeslett
08:00-15:00 2 dager
Stad
Knausensenteret
Nøisomhedsveien 12
Møterom 1. ved hovedinngangen
 
Arrangør
BUP poliklinikk Molde
i samarbeid med Fagseksjon skole i Molde kommune, ADHD-foreningen, Vårres brukerstyrte senter og Lærings- og mestringssenteret 
Kontakt
Klinikk for kvinner, barn og unge, Psykisk helsevern Poliklinikk,
Molde sjukehus: Tlf.: 71 21 73 60
 

Som en del av behandlingstilbudet ved BUP Molde er dere foreldre meldt på vårt 2 dagers kurs:
 «Opplæring for foresatte til barn med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)»

Dersom du ikke kan delta på kurset, gi beskjed til nedenstående telefon:

Klinikk for kvinner, barn og unge, Psykisk helsevern Poliklinikk,
Molde sjukehus: Tlf.: 71 21 73 60


Kursavgift:

Det serveres kaffe/te, frukt og lunsj.
 Kr.70 pr. pers. pr dag
Gi beskjed ved evnt. allergier til tlf.: 71 21 73 60
Ved manglende oppmøte ute å gi beskjed, blir man belastet med
kr. 351 pr. husstand. Faktura blir tilsendt etter kurset.


Opplæringspenger:

De fleste foreldre får dekket fravær gjennom sin arbeidsgiver da dette ansees som en del av behandlingstilbudet av barnet ved BUP. Dersom man ikke får dekket dette, ta kontakt med kursleder for nærmere info om opplæringspeng.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.