Asperger syndrom - for ungdom - Ålesund

Kurs, 18.10.2017-06.12.2017, Poliklinikk Ålesund BUP, Avdeling for psykisk helsevern barn og unge, Poliklinikk Volda BUP, Avdeling for habilitering av barn og unge, Seksjon for habilitering av barn og unge Ålesund


Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervansker/Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose. Det er totalt åtte samlinger.

Mer informasjon i vedlagt invitasjon!

Når og kor

Dato
18.10.2017-06.12.2017 
Klokkeslett
10:00-12:00 
Stad
Ålesund sjukehus
Ved poliklinikken BUP ca 500 meter øst for sjukehuset. Geilebergvegen 20.
 
Arrangør
BUP poliklinikk Ålesund, Habilitering av barn og unge, Psykisk helsevern barn og unge
i samarbeid med Læring og meistringssenteret;