Autismespektervanskar/Asperger syndrom- barn - Kristiansund

Gruppeopplæring, 19.10.2017-24.11.2017

For barn som ynskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og diagnosen.

Hver gang starter vi med:

 • Kunnskap/å lære om seg selv, aktivitet og avslutter med å spise

Tema «Å lære om seg selv»:

 • Bli kjent med hverandre
 • Hvordan er vi like og alle er forskjellige!
 • Personligheten og følelsene mine. Hva en liker å gjøre/er god på
 • Funksjonshemming. Hva er Asperger syndrom/autisme?
 • Hva er jeg god på og hva trenger jeg tolk/støtte til.
 • Vi snakker om hvordan hjernen til de med Asperger/autisme er
  annerledes fra andre, og hva som er bra med det og hva kan være
  vanskelig.

I tillegg kan du ta opp tema du ønsker.

Sysken kan være med 3. og 9. november

Besteforeldre kan være med 16. november

Påmeldingsfrist:
1. september

Kursbrosjyre

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas per telefon til ditt fastlegekontor.

Tilvising sendast elektronisk til: ellen.pauline.brattoy@helse-mr.no 

Når og kor

Dato
19.10.2017-24.11.2017 
Klokkeslett
09:00-11:00
Stad
Dale dagsenter, Bekkefaret 13 Kristiansund
 
Arrangør
Kristiansund sjukehus, poliklinikk BUP 
Kontaktinformasjon
Ellen Brattøy
telefon: 71 12 17 10
SMS 401 75 741
 

Påmelding til:

Poliklinikk BUP, 71 12 17 10

Kursavgift:

Kurset er gratis

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 600 per person for heile kurset
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med eit gebyr som or tiden er på kr. 345 (BUP)/kr. 690 (HABU).

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.