Autismespektervanskar/Asperger syndrom-foreldre/foresatte - Kristiansund

Gruppeopplæring, 19.09.2017-27.09.2017

Veksling mellom informasjon og samtale i gruppa om korleis meistre kvardagen.

Program dag 1

08.30 - 9.00 Registrering, kaffe/te
09.00 Velkommen. Presentasjon
10.30 Foreldrerollen ved foreldrerepresentant
11.30 Felles lunsj
12.30 - 15.30 Hva er Autismespektervansker v/overlege og barnepsykiater Berit Jørgenvåg
- Hva vet vi om årsaker, tilleggsvansker, familieperspektivet,
og åpenhet om diagnose


Program dag 2

09.00 Behov for tilrettelegging og mestring av hverdagen
11.45 Felles lunsj
12.45 Behov for tilrettelegging og mestring av hverdagen
14.00 Autismeforeningen fylkeslaget i M&R
Hverdagsutfordringer ved André Tangen
15.00 Oppsummering
15.30 Avslutning


Eventuelt planlegging av oppfølgingsdag senere i høst sammen med
Autismeforeningen i Møre og Romsdal   kursbrosjyre.

Påmeldingsfrist:

1. september

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas per telefon til ditt fastlegekontor.

Tilvising sendast elektronisk til: ellen.pauline.brattoy@helse-mr.no

Når og kor

Dato
19.09.2017-27.09.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Kristiansund sjukehus, poliklinikk BUP, Sykehusgate 2
 
Arrangør
Kristiansund sjukehus, poliklinikk BUP 
Kontaktinformasjon
Ellen Brattøy
telefon 71 12 17 10
SMS 401 75 741
 

Påmelding til:

Poliklinikk BUP, 71 12 17 10

Kursavgift:

Kurset er gratis

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 300 per person for begge dagane
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med eit gebyr som or tiden er på kr. 345 (BUP)/kr. 690 (HABU).

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.