Barn og unge med et oppfølgingsbehov

Fagdag, 30.10.2019

Velkommen til konferanse med fokus på barn og unge
30. oktober 2019 kl. 10.00 – 15.00
Bystyresalen/Rådhuset i Ålesund

Med denne dagen ønsker vi å sette fokus på samhandlingen rundt barn og unge med behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenester. Alle pasienter/ brukere skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte.

God samhandling innebærer at våre helsetjenester skal være sammenhengende og koordinerte. Fra kommune til spesialisthelsetjenesten, og tilbake.

Vi vil se nærmere på

  • pakkeforløp og forløpskoordinator for psykisk helse, fra kommunen og fra helseforetaket.
  • mulighetsrommet for samhandling for de som er utenfor pakkeforløpene, og prøve å belyse fastlegens rolle i samhandlingen.
  • hva som er tilgjengelig av elektronisk kommunikasjon mellom kommunen og helseforetaket.
  • de mange tjenestene/ tilbudene for barn og unge i både kommuner og helseforetak.
  • fokus på samhandling rundt barn og unge med behov for oppfølging av helse – og omsorgstjenester

Konferansen er kostnadsfritt! Gi beskjed om allergier

Målgrupper:

Fagpersoner som jobber med barn og unge i kommuner og helseforetak

PROGRAM (det kan komme endringer)

09.30 - 10.00 Registrering

10.00 Velkommen v/ Mona Vedlog, Koordinerende enhet i Ålesund kommune og Anne Hollingen, Koordinerende enhet i HMR HF

10.10 Brukerstemme

10.30 Henvisning fra en fastlege v/ Petter Holen Fræna kommune

10.50 Forløpskoordinering – Organisering og erfaring, v/ Lindis Akslen enhetsleder for barn og unge og Silje Elisabeth Langnes lege i Sula kommune

11.15 Pause

11.30 Koordinerende enhet er ikke bare en funksjon, også en utøver v/ Elizabeth Miciano, Koordinerende enhet i Surnadal Kommune

11.50 Pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten v/ Inger Ann Berge, seksjonsleder for barn og unge i helseforetaket, BUP

12.10 Lunsj

13.00 Kvalitet i alle ledd v/ Anne Helen Marøy Ulvestad, ass. seksjonsleder barnemedisin og habilitering i helseforetaket

13.15 Møteplassen ved Stian Endresen praksiskonsulent i HF og fastlege i Ulstein Kommune

13.45 Pause

14.00 Elektronisk samhandling mellom kommuner og HF i dag? V/Atle Betten E-helse rådgiver, Orikide` og Asbjørn Kjelsvik IKT rådgiver i HF

14.30 Status revisjon av samarbeidsavtalene v/ Lena Waage, samhandlingssjef i HMR HF

15.00 Avslutning, vel hjem

Program i pdf

Når og kor

Dato
30.10.2019 
Klokkeslett
09:30-15:00 1 dag
Stad
Bystyresalen/Rådhuset i Ålesund
 
Okta lágideddjiin

Representanter fra Koordinerende enheter i kommunene, helseforetaket i fylket og Fylkesmannen

Kontaktinformasjon
anne.hollingen@helse-mr.no – telefon: 908 06 996
 
Meir informasjon
anne.hollingen@helse-mr.no  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.