Diabetes Type 2 - Ålesund

Kurs, 09.05.2017-10.05.2017, Medisinsk avdeling Ålesund

Sjukdomsforståing, behandling og korleise mestre eit liv med diabetes type 2 er sentrale element i kurset.

Innhold

 • medikamentell behandling
 • seinkomplikasjonar
 • føtter og diabetes
 • blodsukker apparat/måling - kva påvirkar blodsukkeret?
 • kost ved diabetes
 • meistring
 • fysisk aktivitet
 • gode råd knytt til arbeidsliv ved kronisk sjukdom/ rettar knytt til arbeid
 • diabetesforbundet
 • gruppeoppgåve
 • bruk av plansjar og diabetesbehandling

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege.

Når og kor

Dato
09.05.2017-10.05.2017 
Klokkeslett
Stad
Ålesund sjukehus
LMS
Åsebøen 11, 8.etg
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Kamilla Træen, medisinsk avd.,
E-post: kamilla.treen@helse-mr.no  
Telefon: 70 10 53 86
 

Eigenandel:

Kr 345,- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Du får faktura for betaling.

Ønskjer du å ha med pårørande, vil vi gjerne ha beskjed om dette på forhand.

60,- for lunsj pr. dag

Gi beskjed på forhånd om du ikke ønsker lunsj/ evt allergi

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.