Diabetes type 2 - Molde

Gruppeopplæring , 19.09.2018-03.10.2018 , Medisinsk avdeling Molde

Sjukdomsforståing og behandling, seinkompilkasjonar, blodsukkermåling og andre aktuelle tema.

Tema på kurset:

  • Sjukdomsforståing og behandling
  • Blodsukkermåling
  • Brukarhistorie og erfaringsutveksling
  • Kostveileining
  • Fysisk aktivitet
  • Seinkomplikasjonar m. m.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta må ein ha  henvisning frå lege.

Når og kor

Dato
19.09.2018-03.10.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
Molde sjukehus
Festsalen
 
Arrangør

i sammarbeid med Diabetesforbundet og Lærings og meistringssenteret 

Eigenandel/kursavgift:

351,- For den som har frikort og for pårørande er det gratis. Faktura blir sendt ut i etterkant av kurset.

Ved manglande oppmøte utan å ha gitt beskjed vil du bli belastas med kr. 702,-

Bevertning inkl. lunsj:

kr 260,- (totalt for begge dagar).

Påmelding innan 05.09 2018 til:

Torunn Kanestrøm, tlf. 71 12 22 18

eller:

Bente M. H. Skotheimsvik Tlf. 71 12 22 76

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.