Eksemskole i Kristiansund

Kurs, 25.04.2017, Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansund

Kurs for deg som har eller arbeider med små barn med atopisk eksem.

Tema:
Behandling av eksem
Trygderettigheiter
Meistring og erfaringar i kvardagen
Det er sett av tid til spørsmål og erfaringsutveksling

Når og kor

Dato
25.04.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansund
i samarbeid med Læring og meistringssenteret 
Kontakt
Kontakt Pediatrisk poliklinikk
Telefon: 71 12 15 90
 

Bindande påmelding. Frist: 19.04.2017.
Kursavgift: Gratis for foreldre til barn under 16 år.
Kaffe/te/frukt og lunsj: kr. 130,-.
Faktura vert sendt i etterkant.
Sei frå ved påmelding om du har spesielle behov (kost, høyrsel) og dersom du ikkje vil ha lunsj.
Det vert informert om refusjon av reiseutgifter og opplæringspenger på kurset.