Epilepsi - Ålesund

Gruppeopplæring , 31.10.2018 , Nevrologisk poliklinikk Molde

Kurs for unge over 16 år og vaksne, og deira pårørande

Målgruppe

Personer over 16 år med epilepsi som er i skule/utdanning/arbeid, og deira pårørande.

Kort om arrangementet

Opplæring for personar med epilepsi over 16 år og deira pårørande som ønskjer kunnskap og forståing rundt diagnose, medikament, oppfølging , overgangar skule – arbeid(førarkort, reise/transport, virkemidlar, tiltak og tilrettelegging i utdanning og arbeid.

Program:

09.00  Registrering
09.30 Velkomen, presentasjon og forventningar.
09.45 Kva er epilepsi – ulike typer og diagnosekriterier ved overlege Guttorm Eldøen
10.30 Pause
10.40 Medikamenta – Førebyggande-anfall-biverknadar ved overlege Guttorm Eldøen
11.15 Pause
11.25 «Å leve eit liv med epilepsi» v/forbundsleiar Bente Nordal Langsø, Norsk Epilepsiforbund
12.00 Lunsj
12.30 Overgangar skule-arbeid 
           - Førarkort ved Fylkeslegen
           - Reise og reiseutgifter i kvardagen
            - Virkemidlar, tiltak og tilrettelegging i utdanning og arbeid.
13.15 Pause
13.30 Overgangar ungdom-vaksen med sjukepleiarar frå nevrologisk avdeling
14.15 Pause
14.30 Muligheiter og begrensningar med epilepsi. Diskusjon i grupper.
15.00 Positiv psykologi - Motivasjon
15.30 Presentasjon av Norsk Epilepsiforbund med fylkesleder Peggy Sætre Hove
15.45 Oppsummering og avslutning. God tur heim!
                                                                             
med atterhald om endringar i programmet

Program i pdf

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til: Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus

Når og kor

Dato
31.10.2018 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Ålesund sjukehus
I Lærings- og meistringssenteret sitt kurslokale, Åsebøen 11(8. etasje).
 
Arrangør
Nevrologisk poliklinikk Molde
i samarbedi med Norsk Epilepsiforbund Møre og Romsdal fylkeslag og Lærings- og meistringssenteret 
Kontakt
Nevrologisk poliklinikk, telefon 71 12 04 80
 

Påmeldingsfrist:

16.oktober 2018. Begrensa deltakarantal

Påmelding til:

Nevrologisk poliklinikk, telefon 71 12 04 80

Kursavgift:

Kr 351,- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 130 pr person.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 702,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.