Epilepsi - foreldre og fagpersonar - Kristiansund

Kurs, 28.09.2017, Habilitering barn og ungdom Kristiansund

Kurset er for foreldre med barn og ungdom med Epilepsi og aktuelle fagpersonar.

Tema:

  • Sjukdom
  • behandling
  • medisiner
  • førstehjelp
  • beredskapsplan
  • pedagogiske konsekvenser
  • brukerhistorie
  • erfaringsutveksling

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til Pediatrisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Foreldre henvises til kurset i barnets navn.

Når og kor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Habilitering barn og ungdom Kristiansund
i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret Helse MR og Norsk Epilepsiforbund (NEF) 

Påmeldingsfrist:

21.september

Påmelding til:

Pediatrisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 15 90

Kursavgift:

Kurset er gratis for foreldre . Det er ingen kursavgift for fagfolk.

Opplæringspenger:

Foreldre kan søke NAV om opplæringspenger for å få dekt tapt arbeidsfortjeneste. Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 130 pr person.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.