Fagdag om parkinson - Molde

Fagdag, 23.10.2019, Nevrologisk avdeling

Helse Møre og Romsdal, Romsdal Parkinsonforening og
Nordmøre Parkinsonforening inviterer til fagdag om Parkinson

I Norges Parkinsonforbunds arbeidsprogram for perioden 2017 – 2019 er noen av de prioriterte oppgavene å få kompetanseheving i kommunene og spesielt bedre kompetansen i kommunale hjemmetjenester og sykehjem.
Forbundet vil gjennom Fylkes- og Lokalforeningene være med på iverksette kompetansehevingstiltak i kommunehelsetjenesten.

Personer med Parkinson og deres pårørende skal være trygge på at de får god og målrettet oppfølging fra kommunehelsetjenesten. For å bedre situasjonen må det kommunale hjelpeapparatet utvide kompetansen om sykdommen, både i hjemmebaserte tjenester og i sykehjem.

For å forebygge funksjonsfall trenger personer med Parkinson oppfølging og behandling fra kompetent helsepersonell. Det er kommunenes ansvar å sikre forsvarlige tjenester. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunene i å sikre nødvendig faglig kompetanse slik at de skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

Romsdal Parkinsonforening, Nordmøre Parkinsonforening, Nevrologisk avdeling Molde og Lærings- og mestringssenteret, ønsker med denne fagdagen å gi et lite bidrag til å øke forståelsen for sykdommen og for å bedre tjenestene til alle med Parkinson og deres pårørende.


Forelesere:

• Nevrolog v/Molde sjukehus
• Helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund, Ragnhild S. Støkket
• Ergoterapeut, Ingrid Sand Faksen v/Molde sjukehus
• Brukerrepresentanter fra Romsdal Parkinsonforening og Nordmøre Parkinsonforening

PROGRAM

08.30  Registrering og kaffe

09.00  Velkommen v/Møre og Romsdal Parkinsonforening

09.15  Parkinson sykdom og behandling v/ nevrolog

10.20 Pause

10.30  Sykepleie til mennesker med Parkinson sykdom v/ Ragnhild S. Støkket, NPF

11.15  Lunsj

12.00  Sykepleie til mennesker med Parkinson sykdom forsetter

13.00  Brukerrepresentanter

13.30  Logopedi og Parkinson

14.15  Pause

14.30  Funksjonstesting og hverdagsmestring v/ ergoterapeut Ingrid Sand Faksen

15.15  Spørsmål

15.45  Avslutning og evaluering

16.00  Takk og vel hjem

*med forbehold om endringer i programmet

Progam i pdf-format

Når og kor

Dato
23.10.2019 
Klokkeslett
08:30-16:00 1 dag
Stad
Molde sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Nevrologisk avdeling
 
Okta lágideddjiin

Romsdal Parkinsonforening, Nordmøre Parkinsonforening og Lærings- og mestringssenteret

Kontaktinformasjon
Astrid Ljøkjell Solem
e-post:
Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no 
Telefon:
93091816
 
Meir informasjon
Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no  

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

  • Ingen kursavgift
  • Parkering på betalingsparkering
  • Møre og Romsdal Parkinsonforening spanderer lunsj
  • Servering av kaffe og te

Påmeldingsfrist 9. oktober 2019

Påmelding:

Læringsportalen

Læringsportalen er tilgjengelig for alle med norsk personnummer. For å logge deg på må du bruke bank-ID om du ikke jobber i Helse-foretaket og logger deg på fra en jobb-PC.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.