Fagdag om traume og stressrelaterte lidingar hos barn og unge, Volda

Kurs, 24.04.2020, BUP poliklinikk Volda, Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom


Fagdag  om barn som veks opp med foreldre som har utfordringar med rus, psykisk helse og opplevd vald. Oppstart av Barneblikk på Søre Sunnmøre. Målgruppa er tilsette i kommunane, helseforetaket og Høgskulen i Volda.

Les meir i vedlagt invitasjon!

Når og kor

Dato
24.04.2020 
Klokkeslett
08:45-15:00
Stad
Høgskulen i Volda.
 
Arrangør
BUP poliklinikk Volda, Psykisk helsevern barn og ungdom
 
Medarrangør

Høgskulen i Volda og Sjustjerna (kommunane på Søre Sunnmøre).

Fann du det du leita etter?