Felles fagdag i psykiatri på Søre Sunnmøre høsten 2019

Fagdag, 18.09.2019

 

Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda inviterer til felles fagdag for fagpersonell som jobbar med psykisk helse og meistring i kommunar og helseforetak, samt tilsette ved NAV-kontor i regionen.

Foredragsholder professor i etikk Terje Mesel

Terje Mesel er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP. Han har sin PhD i etikk fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk. I 2016 var han gjesteprofessor i etikk ved San Diego State University. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet.» (2017)

«Når noe går galt» er også tilgjengelig som e-bok og kan lastes ned på: Klikk her
Sykepleierforbundet har også laget en podcast om boken, og hvor de viktigste funnene blir diskutert. Podcasten kan lastes ned via spotify (søk sykepleieprat) eller via linken: klikk her

Program

0845-0900 Velkommen Stian Endresen
0900-0930 Da det ikke gikk som vi ønsket. Ambulansearbeideren sin historie. Ambulansearbeider Dag Helge Bjørkedal
0930-1000 Hvordan HMR jobber med helsepersonell som har opplevd uheldige hendelser på jobb. Seksjonsleder BHT Thomas Ellingsen
1000-1050 Profesjonalitet og bærekraft når noe går galt. Professor i etikk Terje Mesel
1050 –1100 Pause
1100-1145 Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. Professor i etikk Terje Mesel
1145-1230 Lunsj
1230-1315 Forts: Når noe går galt….
1315-1400 Overgrep og selvmord –refleksjoner over profesjo-nelles rolle og blikk. Professor i etikk Terje Mesel
1400– 1410 Pause
1410-1500 Drøfting og refleksjon Stian Endresen m. fl.
1500-1515 Avslutning Stian Endresen

Kurset er søkt godkjent i videre-og etterutdanningen til  legene og psykologspesialistene.

Deltageravgift:

Kr 400,-

Påmelding

Påmelding og betaling skjer via Deltager.no og betaling skjer med kredittkort.
Til Deltager.no

Er du ansatt i Helse Møre og Romsdal, må du benytte denne løsningen (Lærignsportalen) som krever at du er innlogget:
Til Læringsportalen

Informasjon i PDF


Når og kor

Dato
18.09.2019 
Klokkeslett
08:45-15:15 1 dag
Stad
Høgskulen i Volda , Berte Kanutte-huset, Store auditorium
 
Okta lágideddjiin

Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda

Kontaktinformasjon
Stian Endresen
 
stian.endresen@helse-mr.no  
 
Meir informasjon
stian.endresen@helse-mr.no  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.