Fibromyalgi - Ålesund

Gruppeopplæring , 2 dager fra kl. 10:00 til 15:00 , Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Målgruppa er pasientar med Fibromyalgidiagnose som har behov for meir kunnskap om sjukdommen og tiltak som kan vere til hjelp for ha ein betre kvardag.

Gruppeopplæring ved Poliklinikk for Fysikalsk medisin og nevropsykologi i samarbeid med Lærings og mestringssenteret

Målgruppa er pasientar med Fibromyalgidiagnose som har behov for meir kunnskap om sjukdommen og tiltak som kan vere til hjelp for ha ein betre kvardag.

Kurset går over 2 dagar og varer fra kl. 10.00 til 15.00

DAG 1 – LÆRINGS OG MESTRINGSSENTERET PÅ ÅSEBØEN 11

• Brukerrepresentant forteller sin historie
• Brukerorganisasjon presenterer seg
• 11.30 lunsj
• Undervisning om fibromyalgi av lege
• Dialog /oppsummering


DAG 2 GYMNASTIKKSAL I UNDER ETASJEN PÅ ÅLESUND SJUKEHUS.

• Introduksjon til bevegelse-, avspenningsøvelser og stressreduserande teknikkar
•  11.30 lunsj
• Dialog/oppsummering

Brosjyre i pdf

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå lege for å delta.

Når og kor

Tid
2 dager fra kl. 10:00 til 15:00
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
DAG 1 – LÆRINGS OG MESTRINGSSENTERET PÅ ÅSEBØEN 11
DAG 2 GYMNASTIKKSAL I UNDER ETASJEN PÅ ÅLESUND SJUKEHUS.
 
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering
i samarbeid med Lærings og Meistringssenteret 
Kontakt
Marit Johanne Myklebust
Tlf.70 10 57 51
 
Adresse: 6026 Ålesund
 

Du vil få brev om at tilvising er motteken og sett på venteliste. Når det er ledig plass får du innkalling til kurs

Du betaler eigenandel på kr. 351. for kurset og reiseutgifter blir dekt etter vanlege satsar. For den som har frikort er det gratis.

Faktura sender ut i etterkant. Påmelding er bindande og du betaler kr. 702.- ved ikke møtt.

På dag 1 kan du ta med ein pårørande om du ønsker det.

Vi har felles lunsjpause, ta med matpakke, vi serverer te og kaffe

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.