Førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat)

Kurs , 04.05.2019-05.05.2019 , Prehospitale tenester

Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord.

I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare.

På kurset lærer man:

• Oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
• Stille direkte spørsmål om selvmordstanker
• Hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
• Arbeide med usikkerheten leve eller dø
• Lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
• Bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler VIVAT at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)
• Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2

NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Kurset går over to påfølgende dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler VIVAT at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 


Når og kor

Dato
04.05.2019-05.05.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00 2 dager
Stad
Scandic Alexandra hotell i Molde
 
Arrangør
Prehospitale tenester
 
Kontakt
Bård Tokle,   Mobil 996 996 80,  
Epost: bard.tokle@helse-mr.no
 
Meir informasjon
bard.tokle@helse-mr.no  

For ansatte og vikarer i Helse Møre og Romsdal

Kurset er gratis for ansatte og vikarer i Helse Møre og Romsdal og inkluderer kursmateriell, lunsj begge dager, møterom og kaffe / pausemat. Dette er et frivillig kurs så deltagelse lønnes ikke, og gir ikke avspasering for oppmøte. Også reise må dekkes selv. Om dere trenger overnatting i Molde må dette også ordnes og dekkes selv. (Dette gjelder Prehospital avdeling. For andre avdelinger må dette avklares med sin leder.) Hotellet har avtale med Helse Midt Norge og gir rabatt om dette opplyses ved bestilling.

For deltagere som ikke er ansatt i Helse Møre og Romsdal HF

For deltagere som ikke er ansatt i Helse Møre og Romsdal HF kommer en kursavgift på kr. 1500,- per deltager for kursmateriell / lunsj og møterom. Reise og evt. overnatting inngår ikke.

Påmedling

Bindende påmelding innen fredag 15. april kl. 12.00 på epost: : bard.tokle@helse-mr.no
Det er kun 24 kursplasser og melding om du er tildelt plass eller ikke sendes ut 18. april.

Påmelding skal inneholde:

Navn, mobilnummer, epost, stilling /yrke, arbeidssted, matallergier.  Opplys også om du ønsker å stå på venteliste ved evt forfall. For personell utenfor prehospital avdeling må også fakturadresse være med.

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/  


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.