Friskliv og meistring i eit endringsperspektiv

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 15.04.2016

Tilnærming til viktige folkehelseutfordringar på Søre Sunnmøre - kven har ansvaret?
Påmeldingsfrist: 08.04.2016

Når og kor

Dato
15.04.2016 
Klokkeslett
08:15-15:15
Stad
Høgskulen i Volda; store auditorium
 
Arrangør
Programkomiteen 
Meir informasjon
Program og påmelding  

Målgruppe:  Alle med interesse for friskliv og meistring.

Leiarar og helse- og sosialpersonell i Sjustjerna-kommunane (til dømes lege/ fysioterapeut/ ergoterapeut/ psykisk helse og rus/ sjukepleiar/ PPT/tilsette i NAV/helsesøster/ miljøarbeidar/ tannhelseteneste); leiarar og tilsette i helseforetaket knytt til Volda sjukehus og Mork rehabiliteringssenter;  ordførarar, politikarar og administrasjon (planleggjarar/rådmenn/folkehelsekoordinatorar) i regionen, studentar og tilsette ved  Høgskulen i Volda, brukarar og  brukarorganisasjonar, frivilleg sektor.

Deltakaravgift inkludert lunsj:  250,- kroner.
20 plassar er reservert tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda. Her gjeld prinsippet om "førstemann til mølla".

Påmelding innan  8. april 2016.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.