Helsepedagogikk for brukerrepresentantar og helsepersonell - Ålesund

Kurs, 20.04.2020-12.05.2020, Læring og meistringssenteret

For fagpersonar og brukarrepresentantar som arbeidar med pasient- og pårørandeopplæring, først og fremst i grupper og kurs.

Alle kurs og samlingar i regi av Helse Møre og Romsdal er avlyst foreløpig til 1. mai.

Meir informasjon om koronaviruset finn du her

Målgruppe:

Representantar frå brukarorganisasjonar, tilsette i Helse Møre og Romsdal og i kommunar i Møre og Romsdal.

Informasjon i PDF


Påmelding:

På læringsportalen innan 10.april, 2020 

Til påmelding
(NB avgrensa tal plasser)

Avmelding:

Seinast 10. april i Lærignsportalen
Vi ber om at du gir beskjed om du ikkje kjem, på grunn av tal tilgjengelige plasser.


Når og kor

Dato
20.04.2020-12.05.2020 
Klokkeslett
09:00-20:30 2,5 dager
Stad
Ålesund sjukehus
Lærings- og meistringssenteret, Åsebøen 11, 8.etg
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Medarrangør

i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret på tlf.:
70 10 63 96/930 91 816
 

Program

Dag 1: 20.april

09:00  Velkommen og presentasjon av deltakarar og førelesarar. Kva er forventningane til kurset? Astrid L. Solem og Espen Ervik, Lærings- og mestringssenteret i HMR
09:15  Kva er helsepedagogikk? Stein Conradsen, regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende Midt-Norge (ROPP)
10:00  Pause
10:15  Gruppeprosesser og kommunikasjon. Erfaringar, teori og praktisk øving.
11:30  Lunsj – ta med matpakke
12:15  Brukarmedverknad på individnivå, systemnivå og tenestenivå. Ingrid Løseth, leder i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal
13:00  Beinstrekk!
13:15  Presentasjon- og fortellingsteknikk - teori og praktisk øving, Stein
15:00  Avslutning av dag 1

Dag 2: 22.april

09:00  Refleksjonar etter dag 1
09:15 Brukarmedverknad i pasient- og pårørandeopplæring. Astrid og Espen
10:00  Pause
10:15  Mestring og helsepedagogikk Stein
11:30  Lunsj– ta med matpakke
12:15  Mestring av langvarige helseutfordringar Brukarrepresentant
12:45  Pause
13:00  Organisering av pasientopplæring/kurs. Astrid og Espen
13:00  Skriftlig oppgåve til dag 3 – informasjon og oppstart av planlegging av skriftlig oppgåve Stein
15:00  Avslutning av dag 2

Dag 3: 12.mai

16:30  Velkommen, det serverast felles middag
17:15  Ungdom i møte med helsetenesten. Fokus på samhandling Representant frå ungdomsrådet i HMR
17:45  Deltakarane presenterer sine oppgåver
20:15  Evaluering og avrunding
20:30  Avslutning av dag 3

Fann du det du leita etter?