HELSEPEDAGOGIKK for BRUKERREPRESENTANTER og HELSEPERSONELL

Fagseminar , 14.11.2018-28.11.2018 , Læring og meistringssenteret

Lærings-og mestringssenteret inviterer i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til kurs i helsepedagogikk i Molde.

PROGRAM 

Dag 1: onsdag 14. november
1000 Velkommen og presentasjon av deltakere og forelesere. Hva er forventningene til kurset?
1015 Ingen beslutning OM meg UTEN meg. Brukermedvirkning på ulike nivå. Leder i Brukerutvalget i HMR, Ingrid Løseth
1045 Pause
1100 Standard metode. Brukermedvirkning i pasient- og pårørendeopplæring. Kari Anne Nerland, fagkonsulent, Lærings- og mestringssenteret
1145 Lunsj
1215Hva er helsepedagogikk?
Stein Conradsen, rådgiver, regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende Midt-Norge
Inkludert ei kort pause
Helsepedagogikk - praktisk øvelse
1330 Beinstrekk ved fysioterapeut
1345 Mestring av langvarige helseutfordringer Nina Kvernmo, Brukerrepresentant og leder i Molde og omegn MS forening
1415 Pause
1430 Presentasjon- og fortellingsteknikk, teori og praktisk øvelse, Stein Conradsen
1600 Avslutning av dag 1

Dag 2: torsdag 15. november
0930 Grupper og gruppeprosesser. Teori og praktisk øvelse.
1200 Lunsj
1230 Pasientopplæring; organisering, forankring, pasientforløp mm Toril Kvisvik, teamkoordinator Lærings- og mestringssenteret
1315 Pause
1330 Skriftlig oppgave til dag 3 – informasjon og oppstart av planlegging av skriftlig oppgave
1530  Avslutning av dag 2

Dag 3: 28. november
1630 Velkommen og felles middag
1730 Ungdom i møte med helsetjenesten. Fokus på samhandling Representant fra ungdomsrådet i HMR
1800 Praktisk øving i presentasjon eller historiefortelling Stein Conradsen
Deltagerne presenterer sine oppgaver
2015 Evaluering og avrunding
2030 Slutt

*Med forbehold om endringer i programmet

Program og praktisk info kan lastes ned her


Når og kor

Dato
14.11.2018-28.11.2018 
Klokkeslett
10:00-20:30
Stad
Knausensenteret
Nøisomhetsvegen 12
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)  
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret på tlf.:
71 12 09 99 / 957 81 432
 
Meir informasjon
toril.kvisvik@helse-mr.no  

Målgruppe:

Representanter fra brukerorganisasjoner, ansatte i Helse Møre og Romsdal og i kommuner i Møre og Romsdal

Målsetting med kurset:

Gjøre brukerrepresentanter og ansatte i stand til å gjennomføre og delta i gruppebaserte opplæringstiltak for pasienter og pårørende.

Påmelding:

For ansatte i HMR: https://kurs.helse-midt.no/Sider/Helsepedagogikk-kurs-pasientopplæring.aspx

Ansatte i kommuner og fra brukerorganisasjoner: På e-post til toril.kvisvik@helse-mr.no  innen 1.november 2018 (NB begrenset antall plasser)

Deltakeravgift:

Inkl. lunsj og kaffe/te to dager og varmrett dag tre: 500,- 

Avmelding:

Senest 9. november – deltakeravgift blir da refundert.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.