Hjartekurs - Kristiansund

Kurs, 22.05.2017-29.05.2017, Medisinsk poliklinikk Kristiansund

Hjartekurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris.

Kurset er eit samarbeid mellom medisinsk poliklinikk, Seksjon for kliniske støttefunksjonar,  Lunge-Hjerte Landsforeining,   og Lærings- og meistringssenteret. Årsak, kost og trening er tema på kurset. Brukerrepresentant forteljar om sine erfaringar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund.

Når og kor

Dato
22.05.2017-29.05.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet ved Kristiansund sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk Kristiansund
I samarbeid med Seksjon for kliniske støttefunksjonar, Lærings- og meistringssenteret Helse MR og LHL 
Kontaktinformasjon
Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00.
 

Påmeldingsfrist: 15. mai 2017

Påmelding til:

Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 260 pr person for begge dagar.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.