KOLS -Volda

Gruppeopplæring, 11.09.2019-18.09.2019, Medisinsk poliklinikk Volda

Kurstilbod for kolspasientar og pårørand

Medisinsk poliklinikk, LHL og Læring- og mestringssenteret inviterer kolspasientar og pårørande til kurs på Kløvertun i Volda 11. og 18.september.
Dette er eit meistringskurs som har fokus på å meistre sjukdommen og vil blant anna innehelde:

Kva er kols

Sjukdomslære 
Stabil fase
Forverringer

Medikamentell behandling

Korleis virker medisinene
Informasjon om ulike typer inhalatorer og korleis ta desse riktig

Fysisk aktivitet og kols

Fordeler/effekter ved fysisk aktivitet og trening
Pusteteknikk
Sekretmobilisering

Kosthald og kols

Meistring  og kols

Fysisk
Psykisk

Økonomiske rettigheter (Tryderettigheter)


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ein må ha henvisning frå lege og melde seg sjølv på kurset. Når du er henvist får du mer konkret informasjon om kurset tilsendt og blir ringt opp av avdelinga.

Når og kor

Dato
11.09.2019-18.09.2019 
Klokkeslett
2 dager
Stad
Volda sjukehus
Kløvertun, det lave bygget nedenfor Volda sjukehus.

 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk Volda
 
Okta lágideddjiin

i samarbeid med Lærings og Meistringssenteret og LHL

Kontaktinformasjon
Hildegunn Rotnes, Hildegunn.Rotnes@helse-mr.no 
eller tlf. 70058305
 
Meir informasjon
Hildegunn.Rotnes@helse-mr.no  

Kostnad:

Du må betale ein  eigenandel på 351kr for begge dagene, om du ikkje har frikort. Pårørande er gratis.
Dersom du melder deg på og ikkje møter, vil du bli faktuert med dobbel  eigenandel.

Om du ønsker lunsj, betaler ein 50kr per person per dag for mat og drikke.

NB!Ta med inhalasjonsutstyr

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.