Kort Psykomotorisk gruppe - Ålesund

Gruppeopplæring, 6 gruppesamlinger á 1,5 timer inklusive pause., DPS poliklinikk Ålesund

Økt kunnskap om sammenheng mellom kropp og følelser, og den gjensidige påvirkningen mellom disse.

Målsetting:

Økt kunnskap om sammenheng mellom kropp og følelser, og den gjensidige påvirkningen mellom disse.

Økt muligheter til å påvirke kroppslig spenningsgrad, uro og tilstedeværelse gjennom en kroppslig tilnærming.


Tilnærming:

Psykomotorisk fysioterapi i gruppe.

Praktiske øvelser og undervisning

Dagsorden:

- Kort sittende oppmerksomhetsøvelse
- Undervisning/samtale omkring tema
- Pause
- Praktiske øvelser
- Hjemmeoppgave


Rammer:

6 gruppesamlinger á 1,5 timer inklusive pause.

Maks. 8 deltagere.

Gruppen er ment som et supplement til annen behandling i poliklinikken.


Før oppstart i gruppe får alle pasientene individuelle samtaler for informasjon og kartlegging. Sammen med terapeuten finner en ut om gruppetilbudet er den rette behandlingen nå.

Informasjon i pdf

 

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du kan bli henvist av din behandler på poliklinikken.

Når og kor

Tid
6 gruppesamlinger á 1,5 timer inklusive pause.
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
Du møter på Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det er i bygget som ligger nordøst for sykehusblokkene.
 
Arrangør
DPS poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Gruppebehandlingsteamet
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Ålesund
 

Egenandel

Du betaler en egenandel/frikort som ved andre polikliniske besøk.

Sykemelding

Dersom du trenger sykmelding, kontakt fastlegen din.

Fann du det du leita etter?