Kort Psykomotorisk gruppe - Ålesund

Gruppeopplæring, 6 gruppesamlinger á 1,5 timer inklusive pause., DPS poliklinikk Ålesund

Økt kunnskap om sammenheng mellom kropp og følelser, og den gjensidige påvirkningen mellom disse.

Målsetting:

Økt kunnskap om sammenheng mellom kropp og følelser, og den gjensidige påvirkningen mellom disse.

Økt muligheter til å påvirke kroppslig spenningsgrad, uro og tilstedeværelse gjennom en kroppslig tilnærming.


Tilnærming:

Psykomotorisk fysioterapi i gruppe.

Praktiske øvelser og undervisning

Dagsorden:

- Kort sittende oppmerksomhetsøvelse
- Undervisning/samtale omkring tema
- Pause
- Praktiske øvelser
- Hjemmeoppgave


Rammer:

6 gruppesamlinger á 1,5 timer inklusive pause.

Maks. 8 deltagere.

Gruppen er ment som et supplement til annen behandling i poliklinikken.


Før oppstart i gruppe får alle pasientene individuelle samtaler for informasjon og kartlegging. Sammen med terapeuten finner en ut om gruppetilbudet er den rette behandlingen nå.

Informasjon i pdf

 

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du kan bli henvist av din behandler på poliklinikken.

Når og kor

Tid
6 gruppesamlinger á 1,5 timer inklusive pause.
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
Du møter på Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det er i bygget som ligger nordøst for sykehusblokkene.
 
Arrangør
DPS poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Gruppebehandlingsteamet
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Ålesund
 

Egenandel

Du betaler en egenandel/frikort som ved andre polikliniske besøk.

Sykemelding

Dersom du trenger sykmelding, kontakt fastlegen din.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.