Kurs i hofte- og kneartrose for pasientar og pårørande

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 05.12.2016-06.12.2016, Læring og meistringssenteret

Eit samarbeid mellom ortopedisk poliklinikk i Ålesund, Revmatikarforeninga og Lærings- og meistringssenteret i Ålesund.
Målgruppa er nydiagnostiserte personar med hofte- og kneartrose som ikkje er nyopererte.
Program:

Dag 1 - måndag 5. desember

09:00-09:15  Velkomen!
09:15-10:15  Kva er artrose?
10:15-10:30  Pause
10:30-11:15  Om legemidlar
11:15-12:00  Lunsj 
12:00-12:45  Artrose i eit meistringsperspektiv v/brukarrepresentant
12:45-13:45  Bevegelse og artrose
13:45-14:00  Oppsummering


Dag 2 - tysdag 6. desember

09:15-10:15  Aktuelle mogelegheiter og rettigheiter ved artrose
10:15-11:15  Korleis meistre kvardagen etter kurset?
11:15-12:15  Lunsj
12:15-13:15  Revmatikarforeninga
13:15-13:25  Pause
13:25-14:00  Spørsmål, erfaringsutveksling og evaluering


Program i utskriftsvenleg format

 

Når og kor

Dato
05.12.2016-06.12.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Stad
Lærings- og meistringssenteret, Åsebøen 11. 8 etg.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med ortopedisk poliklinikk Ålesund sjukehus 
Kontaktinformasjon
Espen Ervik
fagkonsulent ved Lærings- og meistringssenteret
e-post: espen.ervik@helse-mr.no    
tlf: 70 10 63 96
 

Påmelding
For å kunne delta må du ha henvisning frå lege.
Påmelding meldast til ortopedisk poliklinikk. Tlf: 70 10 58 10
Påmeldinga er bindande. Ved ikkje møtt vil den enkete bli belasta med kr 690,-.

Kursavgift: Kr 345,- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura vert sendt i etterkant av kurset.

Kaffe/te, frukt og lunsj: Kr 260,- per person totalt for begge dagar. Faktura vert sendt i etterkant av kurset.

Venlegst gje beskjed i god tid om det er særskilte behov vi skal ta omsyn til, til dømes kost, hørsel etc.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.