Kurs i Mindfulness – oppmerksomt nærvær - Ålesund

Gruppeopplæring, 10 gruppesamlinger á 2 timer inklusiv pause., DPS poliklinikk Ålesund

Kunne forstå og utøve ulike former for Mindfulness -
oppmerksomhetstrening.

Målsetting:

 • Kunne forstå og utøve ulike former for Mindfulness - oppmerksomhetstrening.
 • Gi slipp på stressende tanker. Få økt tilstedeværelse i eget og andres liv.
 • Regulere sterke følelser og mestre krevende situasjoner bedre.
 • Redusere angst, depresjon og søvnvansker.


Tilnærming:

Oppmerksomt nærvær: En form for ikke-dømmende tilstedeværelse i øyeblikket.
Undervisning om og utprøving av metoden.


Metode:

 • Undervisning.
 • Praktiske øvelser.
 • Oppmerksomhet på pusten.
 • Styrke en vennlig, ikke- dømmende holdning til det en opplever.
 • Trene på å gi slipp på kontrolltrang over tanker og følelser.
   
  .

Målgruppe:

Personer med depresjonsplager.
Personer med tendens til grubling og bekymringer.
Personer med søvnvansker.

Rammer:

10 gruppesamlinger á 2 timer inklusiv pause.

8 – 10 deltagere.

Dagsorden:

 • Runde med forventninger/erfaringer.
 • Informasjon om metoden og dagens øvelse.
 • Gjennomføring av øvelser.
 • Avslutningsrunde med oppsummering og planlegging av hjemmearbeid


Nye grupper starter hver vår og høst.

Informasjon i pdf-format

 

Før oppstart i gruppe får alle pasientane individuelle samtalar for kartlegging og utgreiing

Saman med terapeuten finn ein ut om gruppetilbodet er den rette behandlinga no.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du kan bli henvist av din behandler på poliklinikken, eller fastlegen kan henvise deg til gruppebehandling i spesialisthelsetjenesten.

Når og kor

Tid
10 gruppesamlinger á 2 timer inklusiv pause.
Klokkeslett
 
Stad
Ålesund sjukehus
Du møter på Vaksenpsykiatrisk  poliklinikk..
Det er i bygget som ligg nordaust for sjukehusblokkene.
 
Arrangør
DPS poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Gruppebehandlingsteamet
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Ålesund
 

Eigendel:

Du betaler ein eigendel/ frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.

Sjukemelding:

Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Fann du det du leita etter?