Lungekreft - Ålesund

Kurs, Medisinsk sengepost 1 Ålesund

Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

Kurset går over tre onsdagar i mai.

Når og kor

Stad
Ålesund sjukehus
Åsebøen 11, 8 etasje.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling post 1 Ålesund
 
Kontakt
Olaug.noto@helse-mr.no 70 10 56 40 / 70 10 58 80
Randi.lystad@helse-mr.no 70 10 56 40
 

Program

Dag 1

10:00 Velkomen v/kreftsjukepleiar Olaug Notø og Randi Lystad

10:15 Å leve med lungekreft v/brukarrepresentant

11:00 Behandling og oppfølging ved lungekreft v/konstituert overlege Øyvind Yksnøy

12:00 Lunsj

12:45 Matens betyding ved alvorleg sjukdom v/ernæringsfysiolog

13:30 Gruppesamtale

14:00 Avslutning

Dag 2

10:00 Velkomen og oppsummering

10:15 Førebygging og symptomlindring v/kreftsjukepleiar

11:00 Humor og kreft v/Wenche Roald

12:00 Lunsj

12:45 Pusteromet v/Marthe Li og Ingunn Erstad. Trening og avspenning

14:00 Avslutning

Dag 3

10:00 Velkomen og oppsummering

10:15 Kreftkoordinator Merete Kløvning og Tanja Alme

11:00 Mogelegheiter og rettar v/Ellen Langnes

11:45 Lunsj

12:30 Plutselege endringar i livet. v/sjukehusprest Odd Arne Skogen. Gruppesamtalar

14:00 Avslutning

Påmelding

Påmelding innan til:

Eigendel

Som ved poliklinisk konsultasjon. Lunsj kr 50,- per kursdag. Denne betalast kontant på kurset.

Parkering

Du kan parkere ved Ålesund sjukehus. Kvitteringane kan du sende til pasientreiser. Sjå parkeringsoversikt under praktisk informasjon ved Ålesund sjukehus.