Lungekreftkurs i Ålesund

Kurs, 4., 11. og 18. mai 2016 kl 10:00 - 14:00, Medisinsk sengepost 1 Ålesund

Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

Kurset går over tre onsdagar i mai.

Når og kor

Tid
4., 11. og 18. mai 2016 kl 10:00 - 14:00
Stad
Åsebøen 11, 8 etasje.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling post 1 Ålesund
 

Program

4. mai

10:00 Velkomen v/kreftsjukepleiar Olaug Notø og Randi Lystad

10:15 Å leve med lungekreft v/brukarrepresentant

11:00 Behandling og oppfølging ved lungekreft v/konstituert overlege Øyvind Yksnøy

12:00 Lunsj

12:45 Matens betyding ved alvorleg sjukdom v/ernæringsfysiolog

13:30 Gruppesamtale

14:00 Avslutning

11. mai

10:00 Velkomen og oppsummering

10:15 Førebygging og symptomlindring v/kreftsjukepleiar

11:00 Humor og kreft v/Wenche Roald

12:00 Lunsj

12:45 Pusteromet v/Marthe Li og Ingunn Erstad. Trening og avspenning

14:00 Avslutning

18. mai

10:00 Velkomen og oppsummering

10:15 Kreftkoordinator Merete Kløvning og Tanja Alme

11:00 Mogelegheiter og rettar v/Ellen Langnes

11:45 Lunsj

12:30 Plutselege endringar i livet. v/sjukehusprest Odd Arne Skogen. Gruppesamtalar

14:00 Avslutning

Påmelding

Påmelding innan 20. april til:

Eigendel

Som ved poliklinisk konsultasjon. Lunsj kr 50,- per kursdag. Denne betalast kontant på kurset.

Parkering

Du kan parkere ved Ålesund sjukehus. Kvitteringane kan du sende til pasientreiser. Sjå parkeringsoversikt under praktisk informasjon ved Ålesund sjukehus.