MS-skole - Ålesund

Gruppeopphold, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevrologisk poliklinikk Ålesund

Informasjons tilbud til deg som har fått Multippel sklerose – (MS).

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk poliklinikk ved Ålesund sykehus, starter med nytt tilbud til personer som nettopp har fått diagnosen MS
• Tilbudet går over to ukedager
• Tilbudet er gruppebasert med inntil ti personer.
Henvisning til tilbudet skjer gjennom Nevrologisk poliklinikk og MS- Sykepleier Ålesund sykehus.

Mål med tilbudet:

Gi personer med MS et tilbud om informasjon og veiledning, slik at de er i bedre stand til å mestre hverdagen, samt å leve med en kronisk sykdom.

Målgruppe:

De som nylig har fått diagnosen MS og treng informasjon om sykdommen.

Tema som blir tatt opp er:

• Informasjon om sykdommen MS og hvilken behandling som finnes.
• Fysisk aktivitet og MS.
• Fatique, energiøkonomisering.
• Arbeid – sykemelding – attføring.
• Brukererfaring.

Forelesere er:

Nevrolog, MS sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, brukerrepresentant, sosionom og urosykepleier.

Ønsker du å vite mer om tilbudet ta kontakt med:

MS – sykepleier
Tlf. 7010
Torsdager 0800- 1500
 
Nevrologisk poliklinikk
Tlf. 70105437
Hverdager 0800 - 1500

Fys.med.rehab./sosionom
Tlf. 70105738
Hverdager 0800 - 1500

Program i pdf

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning til tilbudet skjer gjennom Nevrologisk poliklinikk og MS- Sykepleier Ålesund sykehus.

Når og kor

Stad
Ålesund sjukehus
  
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevrologisk poliklinikk Ålesund
 
Kontaktinformasjon
MS – sykepleier
Tlf. 7010
Torsdager 0800- 1500
 
Nevrologisk poliklinikk
Tlf. 70105437
Hverdager 0800 - 1500

Fys.med.rehab./sosionom
Tlf. 70105738
Hverdager 0800 - 1500
 

Kurset har en egenandel på ca. kr 450,- for begge dager, inkludert lunsj, kaffe, frukt og kursmateriell. For de som har frikort betaler en kun kr. 100 for lunsj begge dager.

Vi ordner med sykemelding for deg kursdagene, ved behov.

Fann du det du leita etter?