Presentasjonsteknikk

Kurs, 01.04.2020, Læring og meistringssenteret

Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar.

Alle kurs og samlingar i regi av Helse Møre og Romsdal er avlyst foreløpig til 1. mai.

Meir informasjon om koronaviruset finn du her

Kommunikasjon mellom menneske

Hovudmålet med kurset er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon. Har du ikkje undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggare på ei slik rolle.

Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon og det vil ikkje bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel.

Det vil mellom anna bli brukt videofilming som ein del av øvelsane. Deltakerane vil bli bedt om å ha med seg utkast til korte presentasjonar. De som melder seg på får tilsendt desse oppgåvene i forkant av kurset.

Kursinformasjon i PDF

Påmelding:

Læringsportalen innen 19.mars

Kursledere: Astrid Ljøkjell Solem og Toril Kvisvik

Når og kor

Dato
01.04.2020 
Klokkeslett
09:00-16:00 1 dag
Stad
Molde sjukehus
Kirurgisk møterom i 4. etasje
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Seksjonsleiar Toril Kvisvik

toril.kvisvik@helse-mr.no 

Telefon: 71 12 09 99/957 81 432
 

Opplæring av pasientar og pårørande

Opplæring av pasientar og pårørande er ein av helseforetaket sine hovudoppgåver. Læring- og meistringssenteret (LMS) har ein rolle i dette arbeidet som ein støtte til avdelingene og som ein pådriver for "best mogleg opplæring til flest mogleg".

Program

09:00  Oppstart
09:15  Innledning til først e seksjon. Presentasjonsteknikk for mer eller mindre nybegynnere.
10.00  Pause og gruppeinndeling
10.10 Øvelse 1, presentasjon
11:40 Kort innledning til dialogøvelsen.
12:00 Lunsj
12:30 Øvelse 2, dialog i undervisninga
14:15 Innledning til øvelse 3. Historiefortelling
14:35 Forberede øvelse 3
14:45 Øvelse 3, historiefortelling
15:45 Oppsummering og evaluering *med forbehold om endringer
16:00 Slutt

Fann du det du leita etter?