Prostatakreft - Kristiansund

Gruppeopplæring, 18.10.2017-19.10.2017, Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, Kristiansund

Kurs for dei som har eller har hatt prostatakreft, med pårørande.

Dette er eit samarbeid mellom kirurgisk poliklinikk, PROFO og Lærings- og meistringssenteret.

Andre innlegg ved overlege i urologi, uroterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, kreftsykepleier og farmasøyt.

Fysioterapeuten bidrar med aktivitet og brukerrepresentant fortaler om sin kvardag.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til kirurgisk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund.

Når og kor

Dato
18.10.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansund
i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret 
Kontaktinformasjon
Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 19 94, eventuelt på SMS til 970 20 935.
 

Påmeldingsfrist:

6. oktober 2017

Påmelding til:

Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 19 94

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 120 pr person pr dag.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.